ODATV Yazarı Ahmet Yıldız yazısında Savunma Hareketi Org Yazarı Av. Nurten Çağlar Yakış’ın “Rüzgar Nereden Esiyor?” başlıklı makalesinden bazı bölümlere yer verdi. TMMOB Yasası’nın değiştirilmesine ilişkin çabaları Yakış’ın yazısında alıntıladığı bilgilere ile değerlendiren Yıldız’ın yazısı aşağıda yer almaktadır:

AKP 43 YIL ÖNCEKİ TASARIYI GÜNDEME GETİRDİ

1972 Yılında TMMOB’u Dağıtmaya Yönelik Yasa Tasarısı Üzerine Prof. Dr. Faruk Erem, Şevket Süreyya Aydemir, İsmail Cem’in Yazdıkları Mutlaka Okunmalı

“Toplum, tümden yönetime katılmanın olanaklarını aramaktadır. Bu nedenle ‘oy’ demokrasilerde zaruri, fakat yetersiz hale gelmiştir”

1972 yılında TMMOB’u dağıtmaya yönelik Yasa Tasarısı üzerine Prof. Dr. Faruk Erem, Şevket Süreyya Aydemir, İsmail Cem’in yazdıkları mutlaka okunmalı.

Avukat Nurten Çağlar Yakış, savunmahareketi.org sitesinde yayınladığı çalışmada belirttiğine göre Prof. Dr. Faruk Erem’in 25 Eylül 1972 tarihli Milliyet Gazetesi’nde yayınlanan yazısı, bugün de yalnızca iktidarlar için değil tüm vatandaşlarımız için ders niteliğinde:

“Bizler (eski kuşak) uzun süre ‘idare hukuku’ adı altında ‘idare edenler’, ‘idare edilenler’ ayrımında bir takım gerekçelerin bulunduğuna inandırılmıştık.

Çağdaş hukukçu, artık ‘hukukun üstünlüğü’nü, ‘insanlık doktrini’ni benimsemiştir. Bugün demokrasinin anlamı şudur: Toplum, tümden yönetime katılmanın olanaklarını aramaktadır. Bu nedenle ‘oy’ demokrasilerde zaruri, fakat yetersiz hale gelmiştir.

Sendikaların, meslek kuruluşlarının, çeşitli baskı gruplarının Anayasa hukukunda oy kadar resmi değerleri artık kabul edilmelidir. Toplum içinde mesleğin gerçek görevinin ne olduğu bilincini kavrayabilmiş meslek kuruluşlarına yürütmede etkili olabilmenin yasal olanakları sağlanmalıdır.

Bu bir çeşit ‘yürütmeye katılma’dır. O halde demokratik düzenin gerçekten yaratılabilmesi için meslek kuruluşlarının kendi kendilerini yönetme ve kendi alanlarında genel yürütmeye katkı olanaklarının yasalarda kabulü gereklidir.

Böyle bir tutum sadece ‘oy’ a dayanan sistemlerin aşırı ve haksız sonuçlarını önleyebilecektir.”

Yakış, yazısında 1972’de TMMOB Yasası değişikliği “girişimi”ne karşı Şevket Süreyya Aydemir’in müthiş yazısına da değiniyor.

Şevket Süreyya Aydemir’in 5 Mart 1973 tarihli Cumhuriyet gazetesinde sorduğu soru, bugün için de geçerli:

“TMMOB Yasası’nda belirtilen AMAÇ maddesi aynen kaldığına göre, acaba şimdi hangi rüzgar esti ki, bu vazifeler ve amaçlar, artık lüzumsuz görüldü?”

 Av. Nurten Çağlar Yakış’ın “Rüzgar Nereden Esiyor?” başlıklı makalesini ise aşağıdaki bağlantıdan okuyabilirsiniz:

http://savunmahareketi.org/av-nurten-caglar-yakis-ruzgar-nereden-esiyor/