Türkiye Barolar Birliği Yasa İzleme Merkezi tarafından organize edilen “6552 Sayılı Kanun’un Ceza Hukuku Yönünden İrdelenmesi ve Sulh Ceza Hâkimlikleri Konferansı” 25 Kasım 2014 tarihinde Av. Özdemir Özok Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Konferansta 6552 sayılı “İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun” ceza hukuku kapsamında irdelendi.

SAVUNMA HAREKETİ.ORG-Konferansın açılışında konuşan Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av. Prof. Dr. Metin Feyzioğlu, Türkiye’de yargının bitmeyen bir şekillendirme konusu olduğunu söyledi. Kişilere göre oluşturulan bir düzenin kabul edilemeyeceğini ifade eden Feyzioğlu, “Türkiye’yi adil yargılama yapacak bir sisteme kavuşturmamız lazım” diye konuştu.

AKP İktidarının torba yasalar ile ülkeyi yönettiğine ve yargıyı şekillendirme çalıştığını ifade eden Feyzioğlu, “Torba yasalar aslında teklif görünümlü tasarılardır; fiilen bakanlık bürokratları tarafından dar bir çevrede hazırlanmakta, çoğulcu demokrasiye göre planlanmış olan yolların hiç birinden geçilmeksizin sadece meclis çoğunluğuna dayanılarak çıkarılmaktadır” dedi.

“Hâkimler Siyasi İktidara Bağlı mı Çalışacaklar?”

Sulh ceza hâkimlikleri konusunda da değinen Feyzioğlu, konuya ilişkin görüşlerini şöyle ifade etti:

“Devletler çeşitli sistemler benimseyebilirler. Sulh cezaları kaldırıp sistemi asliye cezadan, ağır cezadan ibaret hale getirebilirsiniz. Tartışıldıktan sonra bu yapılabilir. Sulh ceza mahkemeleri yerine oradaki hâkimleri sadece hâkimlik makamının görevleriyle sınırlı tutabilirsiniz. Bunlar tercihlerdir, ceza adaletinde olabilir. Gelişmiş ülkelere bakarsınız, tartışırsınız, doğruysa yaparsınız. Ama buradaki doğru, siyasi iktidarın günlük bir takım kaygılarıyla, kendini koruma refleksiyle tanımlanacak bir doğru olamaz. Üstün kamu yararıyla tanımlanabilir. Şu halde sulh ceza hâkimlerine ilişkin, yeni getirilen sisteme ilişkin temel sorun, her ilde az sayıda atanmış olan bu hâkimlerin siyasi iktidara bağlı, siyasi iktidarın etkisinde çalışıp çalışmayacağıdır.”

“Yargı Nasıl Adalet Dağıtır?”

Türkiye’nin temel sorunlarından birinin yargı bağımsızlığın nasıl sağlanacağı olduğunu kaydeden Feyzioğlu, konuşmasını şöyle tamamladı:

“Bu konuda Türkiye Barolar Birliği’nin geçen sene bütün siyasi partilerin önüne koyduğu bir formül vardır. Ama hiçbir siyasi parti bu formülü tartışmaya yanaşmamıştır. Çünkü çıkış noktaları, ‘nasıl kendimize bağlı bir yargı yaratırız’dır. Soru yanlış olunca doğru cevap verilemez. Biz doğru soruyla başlayalım. ‘Yargıyı nasıl adalet dağıtır hale getiririz?’ diyelim.”

Etkinlik kapsamında oturum başkanlıklarını Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Av. Kürşat Karacabey’in yaptığı iki oturumda; Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Durmuş Tezcan, İzmir Ekonomi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Timur Demirbaş ve Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Fahri Gökçen Taner birer sunum yaptılar.