Savunmahareketi.org- Yargıtay Kanunu’nda 2016 yılında yapılan değişiklik kapsamında 23’erden 46 olan hukuk ve ceza daire sayısının 12’şerden 24’e indirilmesine yönelik yeni daire kapatma kararları ve yeni işbölümleri yayımlandı. Resmi Gazete’nin 23 Haziran 2021 tarihli sayısında yayımlanan Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu’nun 196 sayılı kararına göre 16. Hukuk Dairesi ile14, 15 ve 19. ceza daireleri 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren kapatılacak.

Kapatılan daireler nedeniyle oluşan numara boşlukları düzenlenerek, 16. Ceza Dairesi’nin 3. Ceza Dairesi, 15. Hukuk Dairesi’nin 6. Hukuk Dairesi, 14. Hukuk Dairesi’nin 7. Hukuk Dairesi olması kararlaştırıldı. Kararla birlikte Yargıtay dairelerinin işbölümlerine yönelik de yeni düzenlemeler yapıldı. Bu kapsamda, 19. Ceza Dairesi’nin işleri 7. Ceza Dairesi’ne, 15. Ceza Dairesi’nin işleri 11. Ceza Dairesi’ne, 14. Ceza Dairesi’nin işleri 9. Ceza Dairesi’ne; 16. Hukuk Dairesi’nde ise işlerin bir bölümü 1. Hukuk Dairesi’ne, bir bölümü de 8. Hukuk Dairesi’ne devredilecek. Kapatılanlar dışında mevcut dairelere yönelik de yeniden işbölümü düzenlemesi yapan kararın tam metnine yazımızın devamındaki pdf dosyasından ya da https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/06/20210623-8.pdf bağlantı adresinden ulaşabilirsiniz.