Yargıçlar Sendikası’nın kapatılması istemiyle açılan dava bugün (9 Aralık 2014) reddedildi. Ankara Valiliği süre içerisinde dava açılması nedeni ile dava usulen Ankara 11. İş Mahkemesi’nde reddedildi.

SAVUNMA HAREKETİ.ORG- Eski YARSAV Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu tarafından kurulan Yargı-Sen, iş kolunun tamamında değil sadece meslek kolunda örgütlendiği için, yani üyeleri sadece hakim ve savcılardan oluştuğu için 2012 yılında kapatılmıştı. Yargı-Sen’in yerine kurulan Yargıçlar Sendikası hakkında da Ankara Valiliği, sendikanın yokluğunun tespiti ve kapatılması için Çalışma Bakanlığı’nın talebi üzerine dava açmıştı ancak dava bu kez reddedildi. Yargı-Sen’in aksine bu defa iş kolunda örgütlenen yargıçlar sendikasının kapatılması davası, esasına girilmeden süresinde açılmadığı için usulden reddedildi.

Duruşma öncesi Yargıçlar Sendikası’ndan dayanışma çağrısı yapılmıştı. Bu çağrıda şöyle denilmişti:

“Yargıçların örgütlenme hakkının korunduğu uluslararası sözleşmeler uyarınca, bu sözleşmelere taraf olan diğer ülkelerin hepsinde yargıç ve savcılar bu sözleşmelere dayanarak sendikal olarak örgütlenmişken ve örgütlenmedikleri ülke kalmamışken, Türkiye’nin taraf olduğu bu sözleşmelerin üstelik Anayasa’nın 90/son maddesine rağmen görmezden gelinmesi ve Yargıçlar Sendikası’na hiç bir gerekçe de gösterilmeden açılan davanın, dünyada hukuk ve demokrasi düzeyi en geri ülkelerde bile örneği bulunmamaktadır.”

Sendika Nasıl Kuruldu?
Yargıçlar Sendikası 16 Kasım 2012 tarihinde kuruluş belgelerinin Ankara Valiliğine havale ettirilip, aynı gün Ankara Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğüne verilerek kuruldu. Hem Ankara Valiliği’nde hem de Ankara Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü’nde kuruluşa ilişkin belgeler kabul edilmek istenmemişti. Ankara Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü yetkilileri Valiliğin talimatı uyarınca kuruluş belgelerini almayacaklarını söylemişler ve almamışlardır. Kuruluş belgelerini sendika kurucularına bir yazı ile iade edilmek istenmişse de, belgeler bir klasör halinde Güvenlik Şube Müdür Yardımcısının odasına bırakılmıştı. Daha sonra Ankara Emniyet Müdürlüğü 21222/22548 sayılı yazı ile 16 Kasım 2012 tarihinde “dosyanın alınmayacağına dair tebligat yazısı beklenilmeden sinirlenilerek müracaat dosyasının bırakılıp gidildiğini” beyan ile müracaat evrakının bir işlem yapılmaksızın gönderildiği bildirildi. Bu yazı ile Sendika kuruluş belgelerimizin 16 Kasım 2012 tarihinde Ankara Emniyet Müdürlüğüne teslim edildiği kabul edildi.