15 Temmuz darbe girişiminin ardından ilan edilen olağanüstü hal uyarınca çıkarılan 667 Sayılı KHK ile YARSAV Fettullah Gülen Cemaati ile ilişkilendirilerek yasaya aykırı şekilde kapatılmıştır.

YARSAV kurulduğu günden bu güne hiç bir zaman din temelli bir oluşum ile bağ kurmamış, aksine laik, demokratik Cumhuriyetin temel değerlerine bağlı kalmış, her zaman emekten, eşitlikten, özgürlüklerden, barıştan ve demokrasiden yana tavır almıştır.

YARSAV’ın hükümet-cemaat yapılanmalarından uzak, laiklik, demokrasi, barış temelli ilkeleri aynı değerleri paylaşan başkanı Murat Arslan tarafından ifade edilmiştir.

Cemaati bir iktidar aparatı haline getiren Hükümet-cemaat ortaklığının demokratik kurum ve kuruluşlara, barolara, yargı bağımsızlığını ve tarafsızlığını ortadan kaldırmaya yönelik saldırılarına tepki YARSAV Başkanı Murat Arslan’ın şahsında ifadesini bulmuştur.
Hal böyleyken nasıl YARSAV’ı cemaatle ilişkilendirmek yanlış ise Başkanı Murat Arslanı ilişkilendirmek de bir o kadar yanlıştır.

Murat Arslan’ı Fettullah Gülen Cemaatine yakıştırmak kamuoyunda bilgi ve algı kirliliği yaratmaya yönelik haksız, hukuksuz bir işlemdir.

Murat Arslan’ın Cemaatle hele darbeyle ilişkilendirilerek gözaltına alınması hukukun evrensel ilkelerinin açık ihlali olduğu gibi yargıç ve savcı örgütlenmesine yönelik hasımane bir saldırıdır.

Her zaman, aynı zamanda üyemiz olan Murat Arslan’ın yanında olduğumuzu, bir an önce gözaltı işlemine son verilerek özgürlüğüne kavuşturulmasının hukukun zorunlu bir gerekliliği olduğunu kamu oyu ile saygı ile paylaşıyoruz.”

YARGIÇLAR SENDİKASI