Yargıçlar Sendikası, yarın (9 Aralık 2014 Salı günü) Ankara 11. İş Mahkemesi’nde saat 10:35’te sendikanın kapatılmasına ilişkin görülecek dava için dayanışma çağrısında bulundu.

SAVUNMA HAREKETİ.ORG- Her geçen gün hukuk ve demokrasiye yönelik yeni bir saldırı yapıldığına dikkat çekilen çağrıda, “Hukuk ve demokrasiye saldırının yeni adımı, Yargıçlar Sendikası’na açılan kapatma davası olmuştur” denildi.

Yargıçların örgütlenme hakkının uluslararası sözleşmeler tarafından korunduğuna dikkat çekilen çağrıda, şöyle denildi:
“Yargıçların örgütlenme hakkının korunduğu uluslararası sözleşmeler uyarınca, bu sözleşmelere taraf olan diğer ülkelerin hepsinde yargıç ve savcılar bu sözleşmelere dayanarak sendikal olarak örgütlenmişken ve örgütlenmedikleri ülke kalmamışken, Türkiye’nin taraf olduğu bu sözleşmelerin üstelik Anayasa’nın 90/son maddesine rağmen görmezden gelinmesi ve Yargıçlar Sendikası’na hiç bir gerekçe de gösterilmeden açılan davanın, dünyada hukuk ve demokrasi düzeyi en geri ülkelerde bile örneği bulunmamaktadır.
Demokrasi, hukukun üstünlüğü ve egemenliği mücadelesi veren herkesi, tüm demokratik kitle örgütlerini, hukuk ve demokrasi mücadelesi için el ele diyerek, Ankara 11. İş Mahkemesi’nde 09 Aralık 2014 Salı günü Saat 10:35’te yapılacak kapatma davasında destek ve dayanışma için birlikte olmaya çağırıyoruz.”

Sendika Nasıl Kuruldu?
Yargıçlar Sendikası 16 Kasım 2012 tarihinde kuruluş belgelerinin Ankara Valiliğine havale ettirilip, aynı gün Ankara Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğüne verilerek kuruldu. Hem Ankara Valiliği’nde hem de Ankara Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü’nde kuruluşa ilişkin belgeler kabul edilmek istenmemişti. Ankara Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü yetkilileri Valiliğin talimatı uyarınca kuruluş belgelerini almayacaklarını söylemişler ve almamışlardır. Kuruluş belgelerini sendika kurucularına bir yazı ile iade edilmek istenmişse de, belgeler bir klasör halinde Güvenlik Şube Müdür Yardımcısının odasına bırakılmıştı. Daha sonra Ankara Emniyet Müdürlüğü 21222/22548 sayılı yazı ile 16 Kasım 2012 tarihinde “dosyanın alınmayacağına dair tebligat yazısı beklenilmeden sinirlenilerek müracaat dosyasının bırakılıp gidildiğini” beyan ile müracaat evrakının bir işlem yapılmaksızın gönderildiği bildirildi. Bu yazı ile Sendika kuruluş belgelerimizin 16 Kasım 2012 tarihinde Ankara Emniyet Müdürlüğüne teslim edildiği kabul edildi.