Bu sabah saatlerinde Türk Tabipleri Birliği’ne operasyon düzenlenmiş, Merkez Komite üyeleri göz altına alınmış, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı operasyonla ilgili şu açıklamayı yapmıştır;

“Başsavcılığımızca Türk Tabipleri Birliği yetkilileri hakkında 3713 sayılı kanun uyarınca yapılmakta olan soruşturma kapsamında 11 yönetici hakkında gözaltı kararı verilmiş olup Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi görevlilerince yasal işlemler bu sabah itibarıyla başlatılmıştır.”

TTB 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu uyarınca soruşturulmaktadır. Terörle Mücadele Kanununda Terör; cebir ve şiddet kullanarak; baskı, korkutma, yıldırma, sindirme veya tehdit yöntemlerinden biriyle, Anayasada belirtilen Cumhuriyetin niteliklerini, siyasî, hukukî, sosyal, laik, ekonomik düzeni değiştirmek, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmak, Türk Devletinin ve Cumhuriyetin varlığını tehlikeye düşürmek, Devlet otoritesini zaafa uğratmak veya yıkmak veya ele geçirmek, temel hak ve hürriyetleri yok etmek, Devletin iç ve dış güvenliğini, kamu düzenini veya genel sağlığı bozmak amacıyla bir örgüte mensup kişi veya kişiler tarafından girişilecek her türlü suç teşkil eden eylemler” olarak tanımlanmış,  sayılan amaçlara ulaşmak için meydana getirilmiş örgütlerin mensubu olup da, bu amaçlar doğrultusunda diğerleri ile beraber veya tek başına suç işleyen veya amaçlanan suçu işlemese dahi örgütlerin mensubu olan kişi terör suçlusu ve terör örgütüne mensup olmasa dahi örgüt adına suç işleyenler de terör suçlusu kabul edilmiştir.

Ankara Savcılığını harekete geçiren Türk Tabipleri Birliği açıklamasında;

[su_quote]Biz hekimler uyarıyoruz:

Savaş, doğada ve insanda tahribat yapan, toplumsal yaşamı tehdit eden, insan eliyle yaratılan bir halk sağlığı sorunudur.

Her çatışma, her savaş; fiziksel, ruhsal, sosyal ve çevresel sağlık açısından onarılmaz sorunlara yol açarak büyük bir insani dramı da beraberinde getirir.

Yaşatmaya ant içmiş bir mesleğin mensupları olarak, yaşamı savunmanın, barış iklimine sahip çıkmanın birincil örevimiz olduğunu aklımızdan çıkarmıyoruz.

Savaşla baş etmenin yolu, adil, demokratik, eşitlikçi, özgür ve barışçıl bir yaşam kurmak ve bunu sürekli kılmaktır.

Savaşa hayır, barış hemen şimdi! [/su_quote]

ifadeleri kullanılmıştır.

Yaşatmak için yemin etmiş Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi üyeleri çok kısa bir metinle  barışçıl bir yaşam kurmak gerektiğini dile getirmişlerdir. Barış talebini açıklamak ne Terörle Mücadele Kanunu ne de Türk Ceza Kanunu kapsamında suç değildir. Türk Tabipleri Birliği ve Tabipler Birliğine destek açıklaması yapan meslek odalarının, sendikaların, sivil toplum örgütlerinin hedef gösterilmesi demokrasi ve hukuk ile bağdaşmamaktadır. Haksız gözaltı uygulamasının bir an önce son bulması gerekmektedir.

SAVUNMA HAREKETİ