Hukukun üstünlüğünün geliştirilmesi amacıyla dünya çapında çalışmalar yürüten Dünya Adalet Projesi’nin (The World Justice Project – WJP) her yıl düzenli olarak yayınladığı Dünya Hukukun Üstünlüğü Küresel Endeksinde Türkiye, geçen yıla oranla inanılmaz bir düşüş gösterdi. Endekste, Çin, Tanzanya, Zambiya gibi ülkelerin gerisinde kalan Türkiye, 102 ülke içinde 80’inci sırada yer aldı. Türkiye, hükümet güçleri üzerindeki sınırlandırmalar konusunda 23 sıra gerileyerek 91’inci olurken, temel haklar sıralamasında 18 sıra gerileyerek 96’ıncı oldu.

SAVUNMA HAREKETİ.ORG– Türkiye Barolar Birliği’nin de destek verdiği Dünya Adalet Projesi, 2006 yılında Amerikan Barolar Birliği’nin girişimleri ile kuruldu. Projeye, Uluslararası Barolar Birliği (IBA) ve Uluslararası Avukatlar Birliği (UIA) gibi kuruluşlar da destek veriyor.

Dünya Adalet Projesi tarafından 300’ün üzerinde yerel uzmanın katılımıyla dünya genelinde hazırlanan ve her yıl düzenli olarak yayınlanan Hukukun Üstünlüğü Endeksi’inde, yolsuzluğun yokluğu, düzen ve güvenlik, düzenleyici uygulama, hukuk yargılaması ve ceza yargılaması gibi çeşitli değerlendirme ölçütleri bulunuyor. 2014 yılına göre 21 sıra gerileyen Türkiye, Doğu Avrupa ve Merkezi Asya bölgesinde de 0,46 puanla Özbekistan ile birlikte sonunculuğu paylaşıyor. Türkiye orta üst seviye gelir düzeyinde değerlendirilen 31 ülke arasında da 29’uncu oldu.

Kaygı Verici Düşüş

Endekste hiçbir kıstasta gelişme gösteremeyen ülkemizin hükümet güçleri üzerindeki sınırlandırmalar, açık hükümet ve temel haklar alanlarında gerileme eğiliminde olduğu belirtildi. 102 ülkenin değerlendirildiği endekste Türkiye’ye ilişkin tespitler şöyle:

-Hükümet güçleri üzerindeki sınırlandırmalar konusunda 23 sıra gerileyerek 91’inci,

-Yolsuzluğun yokluğu sıralamasında 14 sıra gerileyerek 49’uncu,

-Açık hükümet sıralamasında 13 sıra gerileyerek 82’inci,

-Temel haklar sıralamasında 18 sıra gerileyerek 96’ıncı,

-Düzen ve güvenlik sıralamasında 1 sıra gerileyerek 68’inci,

-Düzenleyici uygulama sıralamasında 8 sıra gerileyerek 46’ıncı,

-Hukuk Yargılaması sıralamasında 16 sıra gerileyerek 63’üncü,

-Ceza Yargılaması sıralamasında 14 sıra gerileyerek 76’ıncı oldu.

 

Dünya Adalet Projesi’nin Dünya Hukukun Üstünlüğü Küresel Endeksi Raporu’nun orijinalini aşağıdaki dosyalar bölümünden bilgisayarınıza indirebilirsiniz.

[wpdm_package id=’1731′]