Tekirdağ Çarşı Polis Merkezi Amirliği’nde iki avukatın, müvekkillerinin ifadesinin alınması sırasında polislerle aralarında çıkan tartışmada polislerin avukatlara saldırıda bulunduğu iddiasıyla Tekirdağ Barosu avukatları olayla ilgili Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Olayla ilgili Tekirdağ Barosu adına açıklamalarda bulunan Tekirdağ Barosu Genel Sekreteri Havva Nalbant Tekin, “Avukata saldın vatandaşa saldırıdır, unutulmamalıdır ki, savunma bir gün herkese gerekli olacaktır. “dedi. Suç duyurusunda bulunulmasının ardından Tekirdağ Barosu avukatları basın açıklamasında bulunarak sert müdahale iddiasını protesto ettiler.
Basın açıklamasında, Çarşı Polis Merkezi Amirliği bürosunca müdafilik görevlendirmesi talep edildiğinde, bizzat Cumhuriyet Savcısı ve barodan bir gözlemci olmadan merkeze gidilmeyeceği bildirdi.

Basın açıklamasını okuyan Tekirdağ Barosu Genel Sekreteri Havva Nalbant Tekin, “22 Mayıs 2016 Pazar günü, 23.30 sıralarında, iki meslektaşımız Tekirdağ- Çarşı Polis Merkezi Amirliğine mağdur vekili sıfatıyla müvekkillerinin ifadesi sırasında hazır bulunmak için gitmişlerdir. Mağdurun, ‘polis görevini ihmal etti’ iddiası üzerine meslektaşımız, orada hazır olmasının sebebi gereği, bu hususun tutanağa geçirilmesini talep etmiştir. Bunun üzerine karakol polisleri, bir avukatın yeterli olduğu söyleyerek, mağdur beyanının tutanağa geçirilmesi talebinde bulunan meslektaşımızı ifade odasından çıkartmak istemiştir. Meslektaşımız bu hukuksuzluğa karşı gelmesi üzerine 4-5 polis memuru meslektaşımıza saldırarak ifade odasından çıkartmak için tartaklamış, buna karşı koymaya çalışan diğer meslektaşımız ise cebren engellenmiş ve bu meslektaşımız, polis memurları tarafından kolundan tutularak nezarethaneye götürülmek istenmiştir. Polis memurları tarafından, hem şahıslarına, hem de avukatlık mesleğine karşı son derece çirkin, sinkaflı küfürler edilmiştir. Ayrıca dışarıda bekleyen ve Karakolu koruması gereken polis memuru içeriye girerek meslektaşlarımızın ikisinin de üzerine yürümüş, yine hem şahıslarına, hem de mesleğimize sinkaflı küfürler etmiş, daha sonrasında ise, bu polis memuru, meslektaşımıza açıkça, uzun namlulu silah doğrultarak ölümle tehdit edilmiştir. “diye konuştu.

“Avukatlar Davanın Tarafı Değildir”
Avukatların yargının 3 unsurundan biri olduğunu dile getiren Tekin, “Kamu görevi ifa eden Avukatlar, bir davanın tarafı değildir. Avukatlık yargının 3 kurucu unsurundan biridir. Biz avukatlar, yalnızca müvekkillerimizin haklarını savunuruz. Bir davada karşı tarafta görünen bir avukatın, sizin vekiliniz de olabileceğinin bilinmesi gerekir. Avukata saldın vatandaşa saldırıdır, unutulmamalıdır ki, savunma bir gün herkese gerekli olacaktır. Avukatın Yargının kurucu unsuru olduğu çoğu zaman gözden kaçırılmaktadır. Bir avukat, görevi sebebiyle saldırıya veya hakarete uğradığında, polisin, savcının ve hâkimin; bu eylemi Hâkim ve Savcıya karşı işlenmiş gibi değerlendirme yapması kanuni zorunluluktur. Avukatlar, maddi-manevi her türlü müdahale ve saldırıdan uzak olarak görevlerini yapabilmeli ve hakim ve savcılar gibi hukuki koruma kapsamı İçinde bulunmalıdırlar. Avukatı koruyamayan bir hukuk sisteminde hukukun üstünlüğünden ve hak arama hürriyetinden bahsedilemez. Vatandaşın hak arama özgürlüğü ve adalete erişimdeki temsilcisi avukatlara, duruşma salonlarında, keşif ve haciz mahallerinde, ofislerinde sözlü ve fiili saldırılar devam etmektedir. “dedi.

“Silah Doğrultularak Ölümle Tehdit”
Yapılan eylemin Türk Ceza Kanunu’na göre suç olduğunu sözlerine ekleyen Tekin açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “22.05.2016 tarihinde, Çarşı Polis Merkezi Amirliği’nde, iki meslektaşımıza karşı gerçekleştirilen eylemlerin tamamı, Türk Ceza Kanunu’na göre suçtur. Konuyla ilgili Tekirdağ Savcılığına suç duyurusunda bulunulmuş olup, takipçisi olacağımızı kamuoyuna bildiririz. Hiç kimsenin, hele kolluk güçlerinin avukata bağırma, aşağılama, görevini yapmasına engel olma, darp teşebbüsünde bulunma yetki ve muafiyetleri yoktur. Yaşananların izahı mümkün değildir. Asla kabul edilemez, mazur görülemez. Meslektaşlarımız görevlerini yaparken, öncelikle güvenliklerinin sağlanacağından, serbestçe savunma hakkını kullanabileceklerinden, işkence görmeyeceklerinden emin oluncaya kadar, Çarşı Polis Merkezi Amirliği bürosunca müdafilik görevlendirmesi talep edildiğinde, bizzat C. Savcısı ve barodan bir gözlemci olmadan, adı geçen büroya gidilmesinin sağlıklı ve güvenlikli olmadığı artık sabittir. Bu nedenle ilgili bürodan müdafilik talep edilmesi durumunda, avukat görevlendirmesi yapılmakla birlikte, İfadenin ya bizzat cumhuriyet savcısı tarafından ya da uygun olan bir başka şubede alınmasının gerektiği açıktır. Meslektaşlarımız, müdafi sıfatı ile yani görevi gereği gittiği bir kamu binasında, görevli polis memurlarınca hakarete ve fiziki müdahaleye uğramış, kendisine silah doğrultularak ölümle tehdit edilmiştir. Hatta “sen gelsene aşağıya” denilerek ve kollarından çekiştirilerek şubedeki nezarethaneye konulmak bile istenmiştir. Olay, son derece vahim olup şiddetle kınadığımızı belirtiyoruz. Tekirdağ Barosu olarak bu işin sonuna kadar takipçisi olacağız. Gücümüzü haktan, kanundan ve halkta alırız. Beyhude uğraşlarla avukatı sindiremezsiniz. Ancak hukuku yaralayabilirsiniz. Tekirdağ Barosu buna müsaade etmeyecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. “