Türkiye Barolar Birliği (TBB), Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı tarafından hazırlanan ve 1 Haziran 2015 tarihinde yürürlüğe giren yeni “Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları”nın iptali istemiyle Danıştay’da dava açtı.

SAVUNMA HAREKETİ.ORG- Danıştay Başkanlığı’na sunulan dilekçede; düzenlemenin Anayasa’ya, Karayolları Trafik Kanunu’na, Avukatlık Kanunu’na, Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na aykırı olduğu ileri sürüldü. Dilekçede ayrıca Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı’nın yeni zorunlu trafik sigortası şartları ile sigorta şirketleri karşısında güçsüz konumda bulunan sigortalıları ve üçüncü kişileri korumak yerine, zaten güçlü konumdaki sigorta şirketlerinin lehine düzenlemeleri benimsediği ifade edildi.

Avukat Seçme Hakkına Müdahale
İptali ve yürütmesinin durdurulması istenen hükümler arasında; zorunlu trafik sigortası kapsamında zarar görenlere ödenecek tazminatların hesaplama yöntemleri, zorunlu trafik sigortası güvence kapsamının daraltılması, trafik kazası neticesinde “çıkma parça” ile araç tamiri yapılması, sigortalının avukatını seçme özgürlüğüne müdahale edilmesi ile ilgili düzenlemeler yer alıyor.

Konuya ilişkin dilekçe için tıklayınız.