Türkiye Barolar Birliği (TBB), 14-15 Kasım 2014 tarihinde Ankara`da `Enerji ve Hukuk` konulu sempozyum düzenliyor. Sempozyum çalışmaları, 14 Kasım 2014 tarihinde Av. Özdemir Özok Kongre ve Kültür Merkezi‘nde saat 10: 00‘da düzenlenecek açılış töreni ile çalışmaları başlayacak. Açılış töreninin ardından Makina Mühendisleri Odası Enerji Çalışma Grubu Başkanı Oğuz Türkyılmaz “Türkiye‘nin Enerji Görünümü: Mevcut Durum, Kaynaklar, Sorunlar ve Çözüm Önerileri” başlıklı, Petrol Mühendisleri Odası Enerji Politikaları Çalışma Grubu Başkanı Necdet Pamir ise “Türkiye‘nin Enerjide Dışa Bağımlılığı: Sorunlar ve Çözüm Önerileri” başlıklı açılış sunumlarını gerçekleştirecekler.

Sempozyum çalışmalarına Prof. Dr. Seyhan Erdoğdu‘nun “Enerji Yoksulluğu” konulu sunumu ile katılacağı özel oturum ile devam edilecek. Özel oturumun tamamlanmasının ardından kolaylaştırıcılığını Oğuz Türkyılmaz‘ın üstlendiği “Türkiye‘nin Yerli Enerji Kaynakları ve Altyapısı” başlıklı oturuma geçilecek. Bu oturumda Maden Mühendisleri Odası Onur Kurulu Üyesi Dr. Nejat Tamzok “Kömür”, Türkiye Petrol Jeologları Derneği Başkanı İsmail Bahtiyar “Petrol ve Doğalgaz”, Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Enerji Birimi Koordinatörü Olgun Sakarya “Elektrik”, Meteoroloji Mühendisleri Odası Onur Kurulu Üyesi İsmail Küçük ise “Su” başlıklı sunumlarıyla yer alacaklar.

Ardından TBB Başkan Yardımcısı Berra Besler‘in kolaylaştırıcılığını üstendiği “Enerji Sektörü: Yasalar, Sorunlar, Çözüm Önerileri” başlıklı günün son oturumu düzenlenecek. Bu oturumda Petrol Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kul “Petrol Kanunu”, EMO Hukuk Müşaviri Hayati Küçük “Elektrik Piyasası Kanunu”, Çevre Mühendisleri Odası (ÇMO) Yönetim Kurulu Başkanı Baran Bozoğlu “Enerji ve Çevre”, Jeoloji Mühendisleri Odası Hukuk Müşaviri Mehmet Horuş “Nükleer Santraller ve Hukuki Güvenlik”, Maden Mühendisleri Odası Hukuk Müşaviri Volkan Kaya ise “Maden Kanunu” konulu sunumlarını yapacaklar.

İkinci gün çalışmaları ise “Enerji Sektörü: Yasalar, Sorunlar, Çözüm Önerileri” başlıklı oturum ile başlayacak. TBB Başkan Baş Danışmanı Prof. Dr. Necdet Basa‘nın kolaylaştırıcılığını yapacağı oturumda, TMMOB Yürütme Kurulu Üyesi Mehmet Torun “Madencilik Sektöründe Redevans ve İşletme Hakkı Devirleri”, TMMOB Hukuk Müşaviri Nurten Çağlar Yakış “6331 Sayılı Yasa Karşısında İş Güvenliği” ve Maden-İş Yatağan Şube Başkanı Süleyman Girgin “Özelleştirmelere Karşı Yatağan Mücadelesi” başlıklı sunumlarını gerçekleştirecekler. Ardından Gazeteci-Yazar Mustafa Sönmez‘in katımıyla “Enerji Özelleştirmeleri ve Türkiye” başlıklı özel oturum gerçekleştirilecek.

Enerji Politikası Masaya Yatırılıyor
Özel oturumun tamamlanmasından sonra Necdet Pamir‘in kolaylaştırıcılığında “Türkiye‘nin Nasıl Bir Enerji Politikası Olmalı? Teknik, Ekonomik ve Hukuki Alt Yapı Manifestosu” başlıklı oturum gerçekleştirilecek. Oturumda EMO Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Yeşil, MMO Enerji Çalışma Grubu Başkanı Oğuz Türkyılmaz, Maden Mühendisleri Odası Genel Sekreteri Necmi Ergin, Türkiye Sürdürülebilirlik Akademisi Başkanı Murat Sungur Bursa, Greenpeace Türkiye‘den Av. Gökhan Candoğan ve Çevre Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Baran Bozoğlu ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği‘nden bir temsilci katılacak.