Türkiye Barolar Birliğinin; dünyayı yokoluşa sürükleyen kişilerin ve siyasi yapıların yargılanması amacıyla “küresel çevre ceza mahkemesinin kurulması ” için dünya avukatlarına ve Uluslararası Barolar Birliğine mektup yazdı.
Türkiye Barolar Birliği, Uluslararası Barolar Birliği’ne (IBA) yazdığı mektupla tüm dünya avukatlarını ve meslek örgütleri olan baroları insanlığın geleceği için sorumluluk almaya davet etti. TBB ayrıca, insanlığın karşı karşıya kaldığı yok olma tehlikesine karşı IBA’dan Küresel Çevre Ceza Mahkemesi kurulması yönünde çalışmalar yapmasını istedi.

IBA Başkanı ve Konsey üyelerine hitaben yazılan mektupta; küresel ısınma ve küresel ısınmaya bağlı iklim değişikliğinin insanlığın geleceğini tehdit ettiği ve insanlığın bir yok oluşa sürüklendiğinin altı çizildi.

Dünyanın geleceği için daha çok sorumluluk alması beklenen ülkelerin siyasi iktidarlarının soruna yeterli duyarlılığı göstermediğinin, giderek totaliter hale gelen siyasi yönetimlerin hiçbir sorumluluk alma ihtiyacı duymadığının ifade edildiği mektupta, Paris’te yapılan iklim zirvesinin insanlığın geleceği için çözüm umutları taşımadığı vurgulandı.

İnsanlık tarihinin avukatlara yüklediği sorumluluğun tüm insanlığın yaşama hakkını korumak olduğunun belirtildiği mektup şu ifadelerle son buldu:

“Yukarıda aktardığımız kaygı ve düşüncelerimiz nedeniyle; üyesi bulunduğumuz Uluslararası Barolar Birliği aracılığı ile tüm dünya avukatlarını ve onların meslek örgütleri olan baroları insanlığın geleceği için sorumluluk almaya çağırıyoruz. Örgütünüzden bu çağrımızın tüm dünya barolarına iletilmesini talep ediyoruz.

Ayrıca somut bir hedef olarak; Uluslararası Barolar Birliğini, insanlığın küresel ısınma ve çevresel sorunları nedeniyle karşı karşıya bulunduğu yok oluşu durdurmak için bu sorumluluğunu yerine getirmeyen tüm kişilerin ve siyasi yapıların yargılanacağı Küresel Çevre Ceza Mahkemesi kurulması için tüm üyeleri ve uluslararası organizasyonlar nezdinde çalışmalar yapmaya davet ediyoruz.”