2014 yılında Taksim Meydanı’na 1 Mayıs için çağrı yapan emek ve meslek örgütlerinin yöneticilerinin yargılandığı davadan beraat kararı çıktı. Duruşma sonrası yapılan açıklamada, Taksim’in 1 Mayıs Meydanı olduğunun tescillendiği vurgulandı.

SAVUNMA HAREKETİ.ORG-Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Kani Beko, DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Eş Genel Başkanı Lami Özgen ve dönemin Türk Tabipler Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Ahmet Özdemir Aktan hakkında İstanbul 28. Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın ikinci duruşması 24 Mart 2015 tarihinde gerçekleştirildi. Duruşmayı çok sayıda demokratik kitle örgütü yöneticileri ve üyeleri de takip etti.

1 Mayıs için 2014 yılında Taksim Meydanı’na çağrı yapan emek ve meslek örgütlerinin yöneticileri, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet ederek “Halkı kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşüne kışkırtma” ile suçlanıyordu. Duruşmada, önceki yıllarda Taksim Meydanı’na yönelik gerçekleştirilen 1 Mayıs çağrılarına ilişkin verilen mahkeme kararları hatırlatılarak, beraat talep edildi.

Savunmaların yapılmasının ardından İstanbul 28. Asliye Ceza Mahkemesi, karar duruşmasında, halkı Taksim’e çağırmanın suç kapsamına girmeyeceğine hükmederek, tüm sanıkların beraatine karar verdi.

DİSK Başkanı Kani Beko, dava sonrasında açıklama yaparak, “Taksim 1 Mayıs meydanıdır’ iddiamızın meşruluğu bir kez daha tescil oldu. Hükümet ve İstanbul Valiliği artık bu akıldışı ve hukuk dışı yasaktan vazgeçmeli. Ülke inatla yönetilmez” diye konuştu.