Taksim Dayanışması’nın bugün (19 Kasım 2014) yaptığı basın açıklamasında, Gezi Parkı’nın yapılaşmaya açılmasına ilişkin idari işlemin İdare Mahkemesi tarafından iptal edildiğini ve kararın Danıştay tarafından onaylandığı vurgulandı. Açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Gezi Parkı’na yönelik hukuksuz girişimlerine karşı uyarıda bulunuldu.

Savunma Hareketi Haber Merkezi-Taksim Dayanışması, Gezi Pakı’na yaşanan gelişmeleri değerlendirmek için bugün (19 Kasım 2014) yazılı bir basın açıklaması gerçekleştirdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 2015-2019 yılını kapsayan stratejik planında ve 2015 yılı bütçesinde “Taksim Meydanı Kentsel Tasarım ve Taksim Kışlası Restitüsyon Projesi”nin yer aldığını ve tekrar yapımının hedeflendiğini öğrenildiğinin belirtildiği açıklamada, şöyle denildi:

“Tüm dünya tarafından da bilindiği gibi ülkemiz tarihinde görülen en geniş katılımlı demokrasi, kent ve insan hakları mücadelesinin haklılığı yargı kararıyla ispatlanmış, Taksim Meydanı ve Gezi Parkının korunması yüksek yargı kararıyla da güvence altına alınmıştır. Planı iptal edilmiş bir alanda hiçbir hukuki geçerliliği olmayan bir proje için bütçede yer ayırmak hukuka aykırı olduğu halde atılan bu adımın ne amaçlar barındırdığının farkındayız.

“Danıştay Kararı Onadı”

Konuyla ilgili olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 19 Kasım 20114 tarihinde yaptığı basın açıklamasının gerçeği yansıtmadığına işaret edilen açıklamada hukuki süreç şöyle anlatıldı:

“İstanbul 1.İdare Mahkemesi’nin 2012/778 E. 2013/1084 K. sayılı ve 6 Haziran 2013 tarihli iptal kararı Danıştay tarafından onanmış olup kesinleşmiş bulunmaktadır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi karar düzeltme talebiyle Danıştay’a başvurmuştur ancak karar düzeltme kararı yasada net olarak açıklandığı üzere sınırlı sayıda istisnai durumlar için talep edilebilir. Gezisi’nin yapılaşmaya açılmasına ilişkin idari işlem İdare Mahkemesi tarafından iptal edilmiş, Danıştay tarafından onanmıştır.”

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 19 Kasım 2014 tarihli açıklaması açıkça siyasi iktidarın yargıyı baskı ve kontrol altına alma girişimi olduğunun ifade edildiği açıklamada, “Taksim başta olmak üzere, tüm meydanlar, sokaklar, kamusal alanlar hepimizin ortak değeri ve ortak yaşam alanıdır. Kültürümüz, tarihimiz, bir arada yaşayabilme umudumuzdur. Birkaç kişinin kafasındaki “tertip ve düzen”e göre şekillendirilemez” denildi.

Gezi Dünyanın Koruması Altında

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Gezi Parkı’na yönelik girişiminin provokasyon olarak değerlendirildiği açıklamada, “Toplumu germe, gererek yönetme siyasetinin bir başka adımı olan bu hamle karşısında en başından beri olan sergilediğimiz tavrı ve haklı mücadelemizi sürdüreceğimizin bilinmesini isteriz” ifadelerine yer verildi. Gezi Parkı’nın parklarda, meydanlarda, sokaklarda özgürlük, demokrasi ve insanca yaşam talep eden milyonların koruması altında olduğunu ifade edildiği açıklama şöyle bitirildi:

“Bu nedenle ilgililere tekrar sesleniyoruz hukuksuz ve bilimdışı projelerinizi tekrar uygulamaya kalkmayı aklınızdan dahi geçirmeyin. Taksim Meydanı ve Gezi Parkı artık sadece İstanbul’un değil Türkiye’nin hatta tüm dünyanın koruması altındadır.”