Türkiye 7. Stajyer Avukatlar Kurultayı 29-30 Kasım 2014 tarihlerinde Kahramanmaraş Barosu’nun ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Stajyer avukatlar 2 günlük çalışmanın ardından somut öneriler içeren bir sonuç bildirgesi de hazırladılar.

SAVUNMA HAREKETİ.ORG-Türkiye Barolar Birliği ve baroların yöneticileri dışında Kurultaya, Bursa, Bitlis, Kastamonu, Mersin, Manisa, Erzincan, Muğla, Isparta, Sakarya, Kayseri, Aydın, Antalya, Adana, Kocaeli, Ankara, Tekirdağ, Kilis, Konya, Batman, Balıkesir, İstanbul, Giresun, Osmaniye, Aksaray, Hatay, Gaziantep, Çanakkale, Afyon, Sivas, Trabzon, Van, Uşak, Samsun ve Denizli barolarından avukatlar ve stajyer avukatlar katıldı.

Kurultayın açılışında konuşan Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av. Prof. Dr. Metin Feyzioğlu avukatların sorunlarına dikkat çekti. Konuşmasında avukatlık mesleğinin önemine işaret eden Feyzioğlu, Türkiye’de avukat sayısının 85 bin, stajyer avukat sayısının da 5 bin olduğunu kaydetti.

Hukukun üstünlüğü siyaseti yaptığını kaydeden Feyzioğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Popülist siyaset yapan dışarıda çocuğunu sınavsız avukatlığa hazırlayan 2 milyon seçmen varken içeride 4-5 bin avukatın haberdar olduğu bir staja giriş değerlendirmesi için bu kadar uğraşmaz. Bunun adı siyasetse meslek siyaseti yapıyoruz. Çünkü milyonların bu noktada ne dediği değil milyonların menfaatinin ne olduğu önemlidir”

Kahramanmaraş Barosu Başkanı Vahit Bağcı ise avukatlık mesleğine adım atacak meslektaşlarının staj dönemi boyunca yaşadıkları sorunları çözüme kavuşturmak ve bu çözümlerin hayata geçirilmesi için kendilerine düşeni yapmaya hazır olduklarını söyledi.

Stajyer avukatların sunumlarıyla devam eden ve iki gün süren kurultay sonunda aşağıdaki sonuç bildirgesi hazırlandı:

 7. STAJYER AVUKATLAR KURULTAY SONUÇ BİLDİRGESİ

1-Her baroda stajyerlerden teşekkül eden bir komisyon oluşturulmalı ve bir temsilci belirlenmelidir.

2-Gelecek kurultaylara Adalet Bakanlığı’ndan ve Yasama organından birer temsilci davet edilmeli; kurultay süreci ve bildirilerin bu temsilcilere ulaşması sağlanmalı.

3-Kurultay katılan katılımcılardan oluşturulacak Kurulca, söz konusu bildirinin hayata geçip geçmediği ve sonuçlarına ilişkin takip sağlanmalı; bu kurul bir sonraki kurultayda bir değerlendirme sunmalıdır.

4-Avukatlık sınavı en kısa zamanda ve mutlaka ihdas edilmelidir.

5-Fırsat eşitliğini sağlamak için Bölge Staj Eğitim Merkezleri oluşturulmalıdır. Bu merkezlerde teorik ve hukuki bilgiler yanında avukatın hak ve yükümlülükleri de stajyerlere aktarılmalıdır. Bu dönemde kişisel gelişime yönelik, halkla ilişkiler, sosyal psikoloji, drama, vücut dili ve diksiyon gibi eğitimler, seminerler verilmelidir.

6-Kazanım odaklı puan toplamaya dayalı bir sistem oluşturularak stajyer avukatların staj döneminde toplaması gereken belirli bir puan barajı belirlenip stajyer avukatın katıldığı seminerler, yazdığı makaleler, yaptığı sunumlar, katıldığı etkinlikler vs. dikkate alınarak belirli puan toplayan stajyer avukatların stajını bitirmesi şeklinde bir sistem getirilmelidir.

7-İkinci 6 (altı- aylık dönemde, Stajyerin mesleği öğrenmesine faydası olacak nitelikte, mesleki tecrübe sağlanması, duruşmalara katılması, dosya takibi sağlayacak bir program oluşturulması ve takiplerde ve duruşmalarda asgari sayıya ulaşması sağlanmalıdır.

8-Avukat yanı stajı için yanında staj yapılan avukata ilişkin stajyer avukatın rapor sunması usulü getirilmelidir.

9-1136 sayılı Avukatlık Kanunu gereğince staj süresinin uzatılmasına yönelik yönetim kurulu kararlarının kesin olduğu yönündeki ifadenin idarenin her türlü işlem ve eylemlerine karşı yargı yolunun açık olduğu ilkesine aykırı olup kaldırılması gerekmektedir.

10-Uzlaştırma Yönetmeliği madde 15’ten istifade edilebilmesi için Avukatlık Kanununda yapılacak değişiklikle stajyer avukatın yapabileceği işlere uzlaştırma yetkisi eklenmelidir.

11-Sulh Ceza Mahkemesinin kaldırılması nedeniyle Stajyer Avukatın girebileceği davalar konusunda oluşan belirsizlik ortadan kaldırılmalıdır. Stajyer avukatların Sulh Ceza Mahkemesinin görevine giren davalara ilişkin Asliye Ceza Mahkemesinde de duruşmaya girmeleri sağlanmalıdır.

12- Meslekte belirli süreyi doldurmuş avukatlara dönemsel olarak stajyer avukat çalıştırma ve staj ödemesi yapma zorunluluğu getirilmelidir. Söz konusu avukatlara uygulanabilirliği sağlamak açısından vergi ve aidat konularında muafiyet ve kolaylık sağlanmalıdır.

13- TBB’nin stajyerlere verdiği 500,00 TL’lik staj kredisi miktarının bir avukat için çok düşük olduğu düşündüğünden bu miktarın 1.000,00 TL olması stajyerler için elzem bir durumdur. Geri dönüşümlü olması nedeniyle bütün stajyere verilmesi ve ekonomik durumu kötü olan stajyerlere de burs olarak verilmesi gerekmektedir.

14- Staj kredisi geri ödemesi 2 yıldan 5 yıla çıkarılmalı ve kefilsiz kredi imkanı sağlanmalıdır.

15- Stajyerken yapılabilen işler ruhsat bekleme sürecinde de evleviyetle yapılmalıdır. Bu dönem süresince mesleğinin gerekleri yerine getirebilmek için Avukatlık Ruhsatının edinilmesi anına kadar geçici staj bitim belgesi düzenlenmelidir.

16-Ruhsatname bekleme süresi kısaltılıp bir standarda bağlanmalı ve Genel Sağlık Sigortasının, stajın başlama tarihinden avukatlık ruhsatının alınmasına kadar devam etmesi sağlanmalıdır.

17- Staj kaydiyeleri tamamen kaldırılmalıdır.

18-Ruhsat ücreti makul seviyeye indirilmeli ve taksitlendirme imkanı sağlanmalıdır.

19- Avukatlık Kanunun 70. Maddesinde geçen kredi borcunun ödenmemesinin yaptırımı olarak Baro levhasından silinmesi durumunun kaldırılması gerekmektedir. Sorunların çözümlerine ilişkin ayrıntılı çalıştay raporu tüm barolara, TBB’ye, Yasama organına ve Adalet Bakanlığı’na gönderilmelidir.