Ankara 32. Asli Ceza Mahkemesi, bugün (29 Nisan 2015) Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret ettiği iddiasıyla tutuklanan Avukat Umut Kılıç’ı tahliye etti. Mahkeme kararında  “cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla ilgili “tutuklama için somut neden bulunmadığı” ifade edilerek, konunun kataloğ suçları arasında yer almadığı da vurgulandı.

SAVUNMAHAREKETİ.ORG- Avukat Umut Kılıç’ı, hakimlik ve savcılık mülakatında komisyon üyeleriyle girdiği tartışmada söylediği sözler sebebiyle,  ‘Cumhurbaşkanı’na hakaret ve kurul halinde çalışan kamu görevlilerine görevlerinden dolayı hakaret’ suçlarından tutuklanmıştı. Cumhurbaşkanı’na hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında jet hızıyla dava açılan ve iddianame hazırlanan  Kılıç ile ilgili tahliye talebi, Ankara 32. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Umut Kılıç hakkındaki iddianame 27 Nisan’da hazırlanarak Ankara 32. Asliye Ceza Mahkemesine gönderilmişti. 24 yaşındaki avukat Kılıç, 21 Nisan’dan beri Sincan Kapalı Cezaevi’nde tutuluyordu.

“Tutukluluk Şartları Oluşmadı”

Ankara 32. Asliye Ceza Mahkemesinin tahliye kararında, hakaret suçlamasının cezasının üst sınırının 2 yıl olduğu, bu nedenle bu suçtan hapis cezası öngörülmediğinden tutuklama nedeni olamayacağı belirtildi.

Kararda “cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla ilgili de “tutuklama için somut neden bulunmadığı” ifade edilerek şöyle denildi:

“…CMK’nın 100/1 maddesinde kuvvetli suç şüphesinin varlığına ilişkin somut deliller ile birlikte bir tutuklama nedeninin de bulunması gerektiği ve yine CMK’nın 100/2 maddesi ile tutuklama nedeninin varsayılabileceği hallerin sınırlı sayıda ve açıkça düzenlenmiş olduğu; bu kapsamda CMK’nın 100/2-a-b-1-2 maddeleri kapsamında sanığın kaçması, saklanması veya kaçacağı şüphesini uyandıran somut olguların bulunmadığı gibi, sanığın delilleri yok etme, gizleme veya değiştirme ve yine sanığın tanık, mağdur veya başkaları üzerinde girişiminde bulunma huşularında kuvvetli şüphe durumu söz konusu olmadığından, yasanın amir hükmü uyarınca tutuklama nedeninin bulunmadığı…”

“Kataloğ Suçları Arasında Değil”

Cumhurbaşkanı’na hakaret suçunun kataloğ suçları arasında yer almadığını kaydedildiği kararda, “… TCK 299 maddesine konu suç yönünden açıklanan şekilde CMK’nın 100/2 maddesi uyarınca tutuklama nedenini bulunmadığı ve atılı suçun 100/3 maddesi kapsamında katalog suçlardan da olmaması karşısında: tutuksuz yargılamanın asıl, tutuklu yargılamanın ise istisnai durum olması gerekliliği de gözetilerek…” ifadeleriyle tahliye kararı verildi.

umut kılıç kararı