Giresun 1. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 15 Mayıs 2014 tarihinde yapılan yürüyüş sırasında atıldığı iddia edilen bir slogan dolayısıyla yargılanan sanıklar beraat etti. Hareket suçundan yargılanan sanıkların yürüyüş sırasında “Soma’nın katili Tayyip Erdoğan” şeklinde slogan attıkları iddia edilerek kamu davası açılmıştı. Mahkeme kararında, sloganın kimler tarafından atıldığının belirlenememesi rağmen, ifadelerin hakaret değil de ağır eleştiri sayılması gerektiği ortaya kondu.

ÖZEL HABER-SAVUNMA HAREKETİ.ORG-Giresun 1. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 24 Kasım 2014 tarihli kararında; konuya ilişkin cumhuriyet savcısının mütalaasına da sanıklar hakkında “Soma’nın katili Tayyip Erdoğan” şeklindeki slogan nedeniyle “kamu görevlisine görevi sebebiyle alenen hakaret” suçundan iddianame tanzim edilmesine rağmen, söz konusu beyanın Yargıtay’ın yerleşik içtihatlarına göre ağır eleştiri kapsamında olduğu dosyadaki tutanakların ve bütün delillerin yapılan incelendiğinde rencide edici veya aşağılayıcı, küçük düşürmek kastı ile söylenmemiş olduğunu anlaşıldığı ifade edildi. Mütalada,  “… sanıklar hakkında üzerilerine atılı TCK125/3-a/4 maddesindeki kamu görevlisine görevi sebebiyle alenen hakaret suçundan sanıkların üzerlerine atılı suçun yasal unsurlarının oluşmadığından bahisle ayrı ayrı beraat kararı verilmesi kamu adına mütalaa olunur” denildi.

Mahkeme kararında tüm sanıkların ifadeleri “… üzerilerine atılı suçlamayı kabul etmeyerek, demokratik tepki haklarını kullandıklarını, hakaret kasıtlarının olmadığını, amaçlarının işçi ölümlerine dikkat çekmek olduğunu, Soma’da meydana gelen işçi ölümleri nedeni ile tepkilerini ortaya koyduklarını, kimsenin şahsına yönelik bir eylemlerinin olmadığı…” şeklindeki  özetlenirken, şöyle denildi:

“Ülkemizde 2014 yılı yaz aylarında Soma’da madende meydana gelen kazada üç yüzden fazla kişinin öldüğü herkesçe bilinmektedir. Ayrıca bu olaya tepki olarak ülkemizin çeşitli yerlerinde protestolar düzenlendiği de malumdur. Bu durumda protesto düzenlenirken tepkide ölçülülüğün aşılıp aşılmadığı ve yukarıda unsurları tanımlanan suça uygun eylemin vuku bulup bulmadığının tartışılması gerekmektedir.”

Konuya ilişkin görüntü çözümlerinden farklı zaman dilimlerinde “Soma’nın katili Tayyip Erdoğan” sloganın atıldığı belirlendiğini ancak bu sloganın kimler tarafından atıldığının somut olarak tespit edilmediğine dikkat çekildi.

Protestocuların Soma’daki işçi ölümlerine tepkilerini ortaya koyduklarının kaydedildiği kararda, şöyle denildi:

“… Genel hatları ile ve sanıklara somut bir eylem isnat edilmediği de göz önünde bulundurularak protestonun devamı sırasında tepkide ölçü kaçırılmış olsa bile bunun Türk Yargıtayı ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin genel kabul görmüş uygulamalarına göre ağır eleştiri mahiyetinde kabul edilmesi gerektiği, kaldı ki protestonun devamında söylendiği tutanakta yazılan ‘Soma’nın katili Tayyip Erdoğan’ şeklindeki ve mahkemece ağır eleştiri olarak kabul edilen sloganın kim tarafından atıldığının somut bir delil ile ortaya konmadığı, böylece atılı hakaret eyleminin işlendiğine dair somut bir delilin bulunmadığı sonucuna varılmıştır.”