Birgün.net – Manisa’nın Soma ilçesinde 13 Mayıs 2014’te 301 işçinin ölümüyle sonuçlanan Türkiye’nin en büyük maden faciası için bilirkişi raporu açıklandı. Raporda olayın önlenebilecekken “olumsuz ocak alt yapı uygulamaları nedeniyle facia boyutuna ulaştığı” sonucuna varıldı.

Raporda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın ihmali ve kusuru olduğu belirtildi.

Olayın idari ve teknik eksikliklerden kaynaklanan boyutlarına da dikkat çekilen bilirkişi raporu, mahkeme tarafından görevlendirilen 10 akademisyen ve 1 elektrik mühendisi tarafından hazırlandı.

Reuters’in haberine göre, teknik koşullar arasında gaz maskelerinin işçilerin madenden kaçmasına olanak tanımamasından, üretim zorlamasına; maden içi etkin haberleşme ve alarm sistemi bulunmamasından, acil durumlar için bir planlama olmamasına kadar bir dizi eksikliğe dikkat çekiliyor.

Raporda kamu görevlilerin ve denetim yapmaktan sorumlu bakanlıkların da görevlerini gerektiği şekilde yapmadığı vurgulandı.

‘Denetlemeler yüzeysel kaldı’

Raporda “İdari koşullar başlığı” altında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı (İTKB) denetlemeleri yüzeysel kalmış, gerektiği şekilde yapılmamıştır.” tespitinde bulunuldu.

Bilirkişi raporunda Enerji Bakanlığı için de “2010 yılından itibaren ocağın işletme projelerini incelemek ve denetlemekle yükümlü olan ve T.K.İ kanalıyla onay veren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü (MİGEM) görevinin gereklerini tam olarak yerine getirmemiştir” deniliyor.

“Olay tarihinde yürürlükte olan mevzuatta, olayla doğrudan ilgili yetersizlikler olayın bir faciaya dönüşmesinde etkili olmuştur” denilen İdari Koşullar bölümünde de “Genel olarak kömür havzalarının yönetimi-denetimi ve özelde de kömür ocaklarında iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı eksiklikleri ve yetersizlikleri nedeniyle Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nin ihmali ve kusuru vardır’ denildi.

Akhisar’da görülen Soma davasında bugüne kadar hiçbir kamu görevlisi hakim karşısına çıkmadı. Bakanlıklar faciada sorumlulukları olduğunu reddederken, haklarında soruşturma izni istenen kamu görevlileri için gerekli izinleri vermedi.