1 Mayıs 2018 tarihinde İstanbul Taksim’de Av. Doğan Erkan, Av. Ayça Okur, Av. Pınar Akpina, Av.Tacettin Çolak, Av. Halil Ağırgöl haksız yere göz altına alınmıştır. Gözaltına alınan meslektaşlarımız üç gündür gerekçesiz şekilde gözaltında tutulmaktadır. Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunun “vatandaşların günlük yaşamını zorlaştıran” eylemi ve “genel yollarda” yapılan eylemi kanuna aykırı sayan maddeleri Anayasaya aykırılığı tespit edilerek Anayasa Mahkemesince 28.09.2017 tarih ve 2014/101E. 2017/142K. sayılı kararı ile iptal edilmiştir. Gerek Anayasa Mahkemesi kararı gereği, gerekse AHİM kararları gereği meslektaşlarımızın gözaltına alınması ve gözaltı uygulamasının devam etmesi hukuka aykırıdır. Bu hukuksuz uygulama derhal son bulmalı ve gözaltındaki arkadaşlarımız serbest bırakılmalıdır.

04.05.2018
SAVUNMA HAREKETİ