Geçtiğimiz günlerde, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın resmi sitesinde yer alan ; bir babanın öz kızına yönelik şehvet duymasına ilişkin bir soruya verdiği “Babanın 9 yaş üzerindeki kızını şehvetle öpmesi ve sarılması haram değil” fetvasıyla ilgili ÖDP İzmir Kadın Koordinasyonu,  “Çocukların cinsel istismarı” suçu işlendiği gerekçesiyle bugün İzmir Bayraklı Adliyesinde suç duyurusunda bulundu.

Haber/Gizem Altunkaynak

ÖDP İzmir Kadın Koordinasyonu adına açıklama yapan Beyhan Güngör, “Diyanet İşleri Bakanlığı, resmi sitesinde yer alan söz konusu fetvayla ‘ensest’i olağan göstermiştir.” dedi.

ÖDP’li Kadınlar, basın açıklamasının ardından  Diyanet İşleri Başkanı Mehmet GÖRMEZ, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Mehmet Emin ÖZAFŞAR, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Hasan Kamil YILMAZ ve Diyanet İşleri’nde görev yapan 9 kişiye suç duyurusunda bulundu.

ÖDP İzmir Kadın Koordinasyonunun basın metni şu şekilde: 

ARTIK YETER! DİYANET HAYATIMIZDAN ÇIK! 

Geçtiğimiz günlerde yayınlanan bir haberde; Diyanet’e bağlı Din İşleri Yüksek Kurulunun Dini Bilgilendirme Platformu, bir babanın öz kızına yönelik şehvet duymasına ilişkin bir soruya sünnilerin mezheplerine göre çeşitli kaynakları göstererek verdiği “Babanın 9 yaş üzerindeki kızını şehvetle öpmesi ve sarılması haram değil!” cevabıyla ensest’i olağan göstermiştir. Ayrıca alevilerle evlenme konusuyla ilgili ise “müslüman olmayanla evlenilmez” ibaresini kullanarak insanları kutuplaştırarak aile hayatına müdahale edip laik yaşam düzenini bozmaya yönelmiştir. 

Diyanetin bu açıklamaları son günlerde gün yüzüne çıkmış olan aile içi taciz, tecavüz, pedofili gibi suçları meşrulaştırmayı hedeflemekte, özellikle kadınlara ve çocuklara karşı işlenen bu suçların dine ve sünni mezhebine uygunluk durumunu söz konusu yaparak aklamaktadır.

Tüm bunlar özellikle kadınlara yönelik inceden inceye yapılan ve meşrulaştırılmaya çalışılan,  gerici, islami faşist diktatörlüğün ayak sesleri mi? 

 Fetvaya konu olan “şehvet” diyanetin sitesinde en ince ayrıntılarına kadar tanımlanırken kardeşine tecavüz eden din görevlisi, internetten çocuk pornosu indiren rektör, kızına tecavüz eden baba hakkında tek kelime edilmemektedir.   

Kapitalist, erkek egemen, ataerkil sistemin AKP iktidarının gerici ve mezhepçi (Sünni) politikalarıyla güçlendirildiği ülkemizde, kadınların hayatın her alanında her geçen gün artan bir şekilde baskılandığı, ayrımcı politikalarla kuşatıldığı bu fetvayla da açık bir şekilde anlaşılmaktadır. 

Türkiye AKP eliyle ortaçağ karanlığına sürüklenmek isteniyor. On üç yıllık iktidarları boyunca gün geçmiyor ki kadın bedeni üzerinden söz söylenmesin, kadınlar şiddet görmesin, cinayetlere maruz kalmasın, hak gaspları yaşanmasın. 

Bugün gelinen noktada kadınlara yönelik  çok açık bir meydan okuma vardır. İktidar; kadınları, toplumu dinselleştirme politikalarının merkezine oturtmakta, kadının bedenini ve hayatını biçimlendirerek gerici toplum projesini hayata geçirmeye çalışmaktadır.  Kadınlar üzerinden kendini var eden,  hatta yeniden şekillendirerek besleyen, toplumsal yaşamın her alanında kadınların özgürlük alanlarını sınırlandırma politikalarına devam etmektedir.

ödplikadınlar

Bu durum kadına ve çocuklara yönelik artan taciz, tecavüz ve şiddet olayları ile söylem düzeyinden artık fiili düzeye geçmiştir. kadın kimliğinin, haklarının yok edilmesi hedeflenmiş, kadının kendi hayatına, bedenine ve geleceğine ilişkin  tasarrufunu elinden alacak olan fetva’lar verilmeye başlanmıştır.

 Hiç bir şey rastlantı değildir. Meşrulaştırmaya çalıştıkları şey 9 yaşındaki kız çocuklarının bedenine yöneliktir.  

Biz ÖDP’li Kadınlar olarak,  kadınların özgürlük mücadelesini, yaşama hakkını sonuna kadar savunacak; bulunduğumuz her platformda AKP’nin gerici, kadın düşmanı politikalarına karşı mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz. 

Özgür, eşit ve laik bir yaşamı savunan bizler kadınlara ve çocuklarımıza yönelik saldırılara asla izin vermeyeceğiz, bu gerici, mezhepçi ideolojiyi tarihin çöplüğüne gömeceğiz. 

 

Fetvalar sizin, sokaklar bizimdir!