Avukat Seyin Sönmez’in Kahramanmaraş Katliamı’na ait dava dosyasına ulaşma mücadelesi, iki yılın sonunda Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nın (KKK) duvarına çarptı. Daha önce “Sayfa başına 0,846 kuruş verin, bir örneğini verelim” diyen KKK, dosyadaki sanık, tanık ve mağdurların ’özel hayatını’ gerekçe göstererek, dosya örneğini vermedi.

RADİKAL’den İSMAİL SAYMAZ’ın haberine göre; Avukat Seyit Sönmez, 23 Kasım 2012’deKara Kuvvetleri Komutanlığı’na (KKK) başvurarak, 1978 yılında 111 yurttaşın hayatını kaybettiği Kahramanmaraş Katliamı hakkında bir çalışma yaptığını, bu dava dosyanın bir kopyasını almak istediğini belirterek, fiyatını sordu. KKK adına Piyade Karmay Albay Ali Kalyoncu tarafından gönderilen yanıtta, dosyada vekaleti olmadığı için dosya örneğinin verilemeyeceği ifade edildi. Sönmez de 31 Mayıs 2013’te, katliamda öldürülen Hacı Bektaş Bozkurt ve Cemal Bayır’ın birinci derece yakınlarından vekaletname alarak, tekrar başvurdu. Albay Kalyoncu, 14 Haziran 2013’te, bu dava dosyanın 165 klasörden oluştuğunu, belirlenecek bir tarihte dosyayı inceleyebileceğini, bankaya sayfa başına 0,846 kuruş yatırılması halinde birer örnek verilebileceğini belirtti. Albay Kalyoncu ayrıca, vekaletname üzerinde 3 TL’lik baro pulunun eksik olduğunu ve bunun alınması gerektiğini ifade etti. Sönmez pulu aldıktan sonra başvurarak, 2 Eylül 2013 tarihi için randevu verilip verilmeyeceğini, yanında getireceği tarama aleti ile evraklardan kopya alıp alamayacağını sordu. Kendisine inceleme izni verildi fakat alet getiremeyeceği, istediği evraklardan fotokopi alabileceği ifade edildi. Sönmez de 2 Eylül 2013’te KKK’ye giderek, iki subay eşliğinde dosyayı inceledi.

‘Sanıkların Özel Hayatı Var, Olmaz’

Bu incelemeden sonra Avukat Sönmez, 17 Ekim 2013’te KKK’ye başvurarak aradan hayli zaman geçtiğini belirtti, fotokopi ücretinin yeniden hesaplanmasını istedi. Albay Ramazan Gözel tarafından iki yanıt verildi. Gözel, 4 Aralık 2013’te verdiği ilk yanıtta, başvurunun Milli Savunma Bakanlığı’na yapılması gerektiğini söyledi. 31 Aralık’taki ikinci yanıtta ise “davada maktul olan kişinin birinci derecede yakınının davanın tarafı olduğunu söylemenin mümkün bulunmadığı anlaşıldığından dosyayı incelemenize ve tutanak ve belgelerin örneğini almanıza yasal imkân yoktur” denildi. Bu dosyada çok sayıda sanık, tanık ve mağdurun ilgilendiren evrakın bulunduğu belirtilerek, “Açıklanması hâlinde kişilerin özel ve aile hayatına, şeref ve haysiyetine, mesleki ve ekonomik değerlerine haksız müdahale oluşturacak bilgiler içeren ifade, beyan ve belgeler bulunabileceği” için talebin Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’nun da kapsamı dışında kaldığı anlatıldı.

Avukat Sönmez, katillerin özel yaşamı gerekçe gösterilerek hak arayışının önüne geçildiğini belirterek, “Onca süreçten sonra dosyayı vermemek için bahane üretiyorlar. Bilgi almak için biz her yolu denedik, yine olmadı. Dosyadaki gerçeklerin ortaya çıkmasını istemiyorlar. Özel yaşam dedikleri, acaba devletin bekası mıdır? Katliamdan ötürü hesap sormak isteyenlerin sayı genişlemesin, duyarlılık oluşmasın diye böyle bir karar verdiler” diyor. Daha önce CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün’ün başvurusu da aynı gerekçeyle reddedilmişti.