Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) 176 Sayılı Maden İşyerlerinde Güvenlik ve Sağlık Sözleşmesi 19 yıl sonra Türkiye tarafından onaylandı. İşverene yükümlülükler getiren sözleşmenin madenlerde yaşanan faciaların ardından gündeme getirilmesi dikkat çekici olarak değerlendiriliyor.

SAVUNMA HAREKETİ.ORG-TBMM Genel Kurulu’nda, 650 sıra sayılı ILO’nun 176 sayılı Maden İşyerlerinde Güvenlik ve Sağlık Sözleşmesinin Onaylanmasını Uygun Bulan Yasa Tasarısı onaylanarak 4 Aralık 2014 tarihinde yasalaştı. TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Sadık Yakut başkanlığında toplandı. Grup önerilerinin ardından gündeme geçilerek, geneli üzerinde görüşmeleri tamamlanan 650 sıra sayılı ILO’nun 176 sayılı Maden İşyerlerinde Güvenlik ve Sağlık Sözleşmesinin Onaylanmasını Uygun Bulan Yasa Tasarısı’nı görüşmeye başladı. Görüşmenin ardından, 650 sıra sayılı ILO’nun 176 sayılı Maden İşyerlerinde Güvenlik ve Sağlık Sözleşmesinin Onaylanmasını Uygun Bulan Yasa Tasarısı onaylandı. Resmi Gazete’nin 12 Aralık Cuma günü yayınlanan sayısında yer alan sözleşme böylece yürürlüğe girdi.

ILO sözleşmeyi 1995 yılında çıkarılmış, 26 ülke bu sözleşmeyi imzalamıştı. O dönem sözleşmeyi imzalamayan Türkiye eleştirilmişti. Türkiye aradan geçen 19 yılın ardından sözleşmeyi imzalamış oldu. Daha önce ise Arnavutluk, Ermenistan, Avusturya, Belçika, Bosna Hersek, Botsvana, Brezilya, Çek Cumhuriyeti, Finlandiya, Almanya, İrlanda, Lübnan,Lüksemburg, Norveç, Peru, Filipinler, Polonya, Portekiz, Slovakya, Güney Afrika, İspanya, İsveç, Ukrayna, ABD, Zambiya, Zimbabve sözleşmeye imza atmıştı.

Sözleşme Ne İçeriyor?

-Sözleşmeyle işverenler kazaları önlemek için her türlü önlemi alma, işçileri bilgilendirme ve eğitme yükümlülüğü altında.

-İşverenler riski kaynağında bertaraf etmek, güvenli çalışma sistemleri tasarlamak, kaza riskleriyle ilgili işçileri bilgilendirmek ve kaza olduğunda gerekli tıbbi yardıma ulaşmalarını sağlamak zorunda.

-İşverenler sözleşmeyle kaza sonrasındaki sağlık ve kurtarma etkinliklerinin kalitesinden de sorumlu hala getiriliyor.

-Sözleşme, hükümetlereyse teknik kılavuzların hazırlanması, denetimlerin düzenlenmesi, denetimlere ilişkin gerekli yasal düzenlemelerin sağlaması ve kazaların etkili soruşturulması gibi yükümlülükler getiriyor.

-İşçilerin ve temsilcilerininse kazaları, riskli durumları bildirmek, güvenlik ve sağlıklarına ilişkin koşullara dair bilgi edinmek, güvenlik ve sağlık önlemlerinin karar süreçlerine katılmak gibi hakları ve yükümlülükleri var.