savunmahareketi.org Tüketicilerin kayıp ve kaçak bedellerinin iadesine ilişkin açtığı davaların önüne geçecek hükümler içeren  “Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” TBMM Genel Kurulu’nda sevk edildi. Teklif yasalaşırsa, devam eden kayıp-kaçak davalarına ve tüketici hakem heyetlerindeki başvurularda da kayıp-kaçağın iptali ya da iadesine ilişkin başvuruların sonuçsuz kalabileceği belirtiliyor.

Yargıyı Sınırlama Girişimi

Tasarıda yurttaşların açtığı ve bedellerini geri aldıkları “kayıp ve kaçak” davalarını ortadan kaldırmaya dönük ifadeler de yer almaktadır. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun kararı ile yurttaşlardan hukuksuz olarak alındığı tescillenen bu bedellere ilişkin davalar ve tüketici hakem heyetlerine yapılan başvurular EPDK’nin “düzenleyici yetkisine uygunluk” ile sınırlandırılmak istenmiştir. Böylece EPDK’nin hukuka uygun olmayan kararları dolayısıyla yurttaşların zararlarının tazmini için tüketici mahkemelerine başvurmalarına engel oluşturulmak istenmektedir.

“Ürün veya hizmet bedeline ilişkin olarak yapılan başvurular ve açılan davalar; tüketici hakem heyetleri ile mahkemelerin yetkisi, ürün veya hizmet bedellerinin, Kurumun düzenleyici işlemlerine uygunluğunun denetimi ile sınırlıdır” ifadeleriyle Yargıtay kararları devre dışı bırakılarak, yurttaşların zarar tazmine yönelik hak arama olanakları kaldırılmak istenmektedir.

Geri Alınan Bedeller de Faturaya Eklenecek
Tasarının 13 maddesinde ile kanuna eklenmesi öngörülen geçici 19 madde ile kullanıcıların açtığı davalar veya tüketici hakem heyetlerine yaptıkları başvuru yoluyla geri aldıkları bedellerin dağıtım tarifelerine eklenmesi öngörülmektedir. Bu madde nedeniyle dağıtım şirketleri veya enerji tedarik firmalarının ödedikleri ve söz konusu davalar nedeniyle oluşan dava masrafları bile tarife ekletilerek, tüm yurttaşlara bir kez daha ödetilmesine yasal dayanak hazırlanmak istenmektedir. Kanunun yürürlüğe gireceği tarihte devam eden davalar ve icra işlemeleri için ise tasarıda yer alan EPDK’nin “düzenleyici yetkisine uygunluk” kapsamında yapılacak sınırlandırmanın geçerli olmasını sağlayacak bir ifade yer almıştır. Böylece halen süren veya icra ile bedellerin tahsili aşamasına geçilmiş davaları ilişkin mahkeme kararlarının yok sayılması hedeflenmiştir. Daha önce açılmış olan davalar sonucunda elde edilen yargı kararları da etkisiz hale getirilerek, icra işlemlerinin geçersiz kılınması, dolayısıyla mahkeme kararlarının ortadan kaldırılması söz konusudur.

Hukukun genel ilkeleri ve hukuk devleti ilkesiyle bağdaşmayan düzenlemenin Anayasa’ya aykırılık taşıdığı ifade edilirken, yasalaşması durumunda kanunun Anayasa Mahkemesi’ne taşınması bekleniyor.

Konuya ilişkin Elektrik Mühendisleri Odası Enerji Koordinatörü Olgun Sakarya muhalefet.org’a yaptığı değerlendirmeler ise şöyle:

[embedyt] http://www.youtube.com/watch?v=mpze51hNnak[/embedyt]