Eşi Arzu Boztaş’ı av tüfeği ile bacaklarından ve kollarından yaralayarak sakat bırakan Ahmet Boztaş’a verilen 20 yıl hapis cezasının gerekçesi açıklandı. Mahkeme, gerekçeli kararında sanığa verilen cezada tahrik indirimi yapılmasına, “hukuken ve vicdanen” imkan olmadığının altını çizdi. Kararda, sanığın yargılama sırasında pişmanlık gösteren bir davranışı ve açıklaması bulunmadığı da belirtildi.

Hürriyet’ten Mesut Hasan Benli’nin haberine göre; Ahmet Boztaş, 21 Kasım 2014 tarihinde kendisinden boşanmak isteyen ve kumayı kabul etmeyen eşi Arzu Boztaş’ı av tüfeği ile vurarak sakat bıraktı. Yozgat Ağır Ceza Mahkemesi, Ahmet Boztaş’a, “Yakın akrabayı öldürmeye teşebbüs” suçundan 20 yıl hapis cezası verdi. Gerekçeli kararda, Arzu Boztaş’ın sakat kalmasına yol açan olay da ayrıntılı bir şekilde anlatıldı. Kararda, Arzu Boztaş’ın hayati bölgelerine hedef alınarak yakın mesafede ateş edildiği, bu nedenle sanığın eyleminin  “eşe karşı kasten adam öldürmeye teşebbüs suçunu” oluşturduğu konusunda tam bir vicdani kanat oluştuğu ifade edildi.

Maksimum Zararı Vermiştir

Kararda, sanığa verilebilecek en üst cezanın verildiği belirtilerek, şu değerlendirme yapıldı:

“Arzu Boztaş’ın iki bacağının diz seviyesinde tamamen ampute olması, kolları bakımından da organ kaybı veya işlev kaybı tehlikesinin mevcut olması, maruz kaldığı bu yaralanmalar sonucu hayatının geri kalan kısmını tek başına idame ettirecek yeterliliği kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya bulunması, bu haldeyken 6 çocuğuna bakma yükümlülüğünde bulunması bir bütün halinde değerlendirildiğinde sanığın kasten öldürme amacına ulaşma dışında katılana verebileceği maksimum zararı vermiş olması nazara alınarak kanunda öngörülen cezanın, üst haddi uygulanarak sanığın 20 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına karar vermek gerekmiştir.”

İndirim Hukuk ve Vicdana Sığmaz

Kararda, sanığın, eşinin kendisini aldattığını ve olay günü kendisine “şerefsiz” dediği yönündeki savunmasının inandırıcı olmadığı, bu nedenle verilen cezada haksız tahrik indirimi yapılmadığı da belirtilerek şöyle denildi:

“Sanık alacağı muhtemel cezadan indirim tesisini sağlamak için bu şekilde bir beyanda bulunmuştur. Böyle bir aldatma olayı kabul edilse bile, hayatın olağan akışına uygun olarak, sanığın katılan tarafından da ileri sürülen boşanma teklifini kabul ederek ya da kendisi katılan olan eşine karşı kusura dayalı boşanma davası açması gerekirken ona karşı böyle bir eylem gerçekleştirmesinin haksız tahrik olarak kabulü, hukuken ve vicdanen mümkün değildir. Bu bağlamda savunmalarının aksine somut olayda haksız tahrik indiriminin uygulanmasını gerektirir yasal şartların oluşmadığı kanaatine varılmıştır.”

Pişmanlık Göstermedi

Sanığın, Arzu Boztaş’ın üzerine getirmek istediği Nilgün G. isimli kendisini ruh ve beden bakımından savunamayacak mağdura karşı cinsel istismar ve tehdit suçlarından da 15 yıl hapis cezası aldığına dikkat çekilen kararda, “Sanığın suça eğilimli kişiliğinin bulunması, yargılama sürecinde somut pişmanlığını gösterir bir davranışına veya beyanına rastlanılmaması nedeniyle hakkında takdiri indirim uygulaması cihetine gidilmemiştir” denildi.