Türkiye Barolar Birliği (TBB) kamuda çalışan avukatların sorunlarına ilişkin kurultay gerçekleştirecek. TBB Kamu Avukatları Kurulu tarafından (TÜBAKAV) Özdemir Özok Kongre ve Kültür Merkezi’nde 28 Şubat 2015 tarihinde düzenlenecek olan 2. Kamuda Çalışan Avukatlar Kurultayı’nın gündemi şöyle açıklandı:

“-Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Vekâlet Ücretinin Aidiyeti ve Paylaşımı -Sorunlar- Çözüm Önerileri,

-Kamuda Çalışan Avukatların İdare Hukukundaki Yeri ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 1136 Sayılı Avukatlık Kanunu Bağlamında Değerlendirilmesi,

-Kamuda Çalışan Avukatların 657 Sayılı Yasadan Kaynaklanan Mali ve Özlük Hakları Sorunu,

-Hukukçu Milletvekillerinin TBMM’nde Avukatlık Kanunu ile İlgili Yapılan Çalışmalar Hakkında Görüşlerini Açıklamaları”

Kamuda Çalışan Avukatlar Kurultayı -2
Tarih:
28 Şubat 2015
Saat: 10:00-17:00
Yer: Türkiye Barolar Birliği Özdemir Özok Kongre ve Kültür Merkezi
Oğuzlar Mah. Barış Manço Cad. Av. Özdemir Özok Sok. No: 8 Balgat-Ankara