Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Prof.Dr. İbrahim Ö. Kaboğlu, Birgün Gazetesi’ndeki köşesinde Cerattepe davasını yazdı. Kaboğlu adil yargılama hakkının ihlalini yazısında şöyle anlattı:

“Cerattepe’de Kırılan Adalet Terazisi

‘Cerattepe Bakır Madeni, Kırma Eleme Tesisi ve Teleferik Hattı’ projesi çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) olumlu kararı, Rize İdare Mahkemesi’nce iptal edildi (24.12.2014).

Yargı kararının kesinleşmesini beklemeyen maden şirketi, Çevre ve Orman Bakanlığı (2009/7) Genelgesi kapsamında yeni bir ÇED raporu hazırlattı. Yasa dışı bu uygulama, 19 Eylül duruşmasında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı temsilcisince doğrulandı.

Oysa mahkeme kararını etkisiz kılmak amacıyla hazırlanan genelge, Anayasa’ya açıkça aykırı.(md.138/son).

Kaldı ki, bir an için geçerli olduğu varsayılsa bile genelge; faaliyet türü ve karar zamanı bakımından, tümüyle iptal kararı karşısında ve konu bakımından Cerattepe davasına uygulanamaz.

(Yazının devamı için)

www.birgun.net