Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) ve Yargıçlar Sendikası’nın yaptığı çağrı üzerine Türkiye Barolar Birliği (TBB), barolar, yargı örgütleri, avukat dernekleri, diğer meslek odaları ve sendikaların temsilcileri dün (12 Mayıs 2015) yargının içine düşürüldüğü sorunları değerlendirmek üzere bir araya geldi. “Hukuku Üstün Kılma” için yürütülecek mücadeleye toplumun tüm kesimlerinin dahil edilmesin hedeflendiğinin vurgulandığı toplantıda, eylem planlaması için bir platform oluşturulması kararlaştırıldı.

SAVUNMAHAREKETİ.ORG-YARSAV ve Yargıçlar Sendikası, TBB ve diğer demokratik kitle örgütlerine “hukuku üstün kılma” adına birlikte eylem planlaması yapmak için çağrıda bulunmuştu. Çağrı üzerine Ankara Barosu Eğitim Merkezi’nde yapılan toplantıda, yargı örgütleri, avukat dernekleri ve demokratik kitle örgütleri, yargı üzerindeki artan baskıyı değerlendirdi. Yapılan konuşmalarda AKP İktidarı’nın yargıya müdahale eşiğini geçtiğini belirtilerek, şu tespit yapıldı:

“Görev ve yetkilerini Anayasa’dan alan tüm erkler; yürütme organının tepesine önce demokratik ve Anayasal yollardan seçilerek gelmiş ancak şu an itibarıyla, yasama, yürütme ve yargı ile temsil olunan milli egemenliği mutlak biçimde kendisinde topladığı vehmi ile hareket eden siyasal kadro tarafından askıya alınmıştır.”

Toplantıda hukukun üstünlüğünün sağlanması için yürütülecek mücadelenin toplumun tüm kesimleri tarafından desteklenmesi durumunda başarıya ulaşamayacağına vurgulanarak, yargı örgütleri dışında kalan meslek örgütlerine ve sendikalara güç birliği çağrısı yapıldı.

Salonda bulunan demokratik kitle örgütlerinin temsilcileri de kürsüden destek açıklamaları yaparak, yargı örgütleri ile birlikte yürütülecek mücadele için önerilerde bulundular. Toplantı sonunda yürütülecek mücadele için eylem planlaması yapmak üzere bir platform oluşturulması kararlaştırıldı.