Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK), Danıştay’da boş bulunan 6 ve yeni ihdas edilen 27 üyelik için seçilen isimleri açıkladı.

SAVUNMA HAREKETİ.ORG-  HSYK tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Danıştay’da boş bulunan 6 (altı) üyelik kadrosu ile 02/12/2014 tarih ve 6572 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla ihdas edilen ve Kurulumuz tarafından seçilmesi gereken 27 (yirmiyedi) üyelik kadrosuna Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Kurulunun 15/12/2014 tarihli toplantısında seçim yapılmıştır. Danıştay Üyeliğine seçilen meslektaşlarımıza başarılar diler, yeni görevlerinin ailelerine, yargı teşkilatına ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ederiz.

Danıştay Üyeliği Seçilenlere İlişkin Liste:

No Sicil No Adı Soyadı Görev Yeri Unvanı

1 27509 GÜLEN AYDINOĞLU Danıştay Danıştay Savcısı

2 27712 AHMET YAHYA ÖZDEMİR Ankara İdare Mah. Bşk.

3 27832 NAKİDDİN BUĞDAY Aydın B.İ.M. Bşk.

4 31192 YÜCEL BULMUŞ Ankara B.İ.M. Üyesi

5 31223 RAMAZAN ÖZDEMİR İstanbul İdare Mah. Bşk.

6 32660 YUNUS AYKIN Danıştay Tetkik Hâkimi

7 32668 BİLGE APAYDIN Ankara B.İ.M. Üyesi

8 32680 HÜSEYİN ÜNAL KARA Ankara B.İ.M. Üyesi

9 32688 MÜRTEZA GÜLER İzmir İdare Mah. Bşk.

10 32689 ALİ YAŞAR YURDABAK İstanbul B.İ.M. Bşk.

11 32691 CAFER ERGEN Müsteşarlık Müsteşar Yardımcısı

12 32697 TURGAY TUNCAY VARLI Danıştay Tetkik Hâkimi

13 32732 MEHMET GÖKPINAR Türkiye Adalet Akademisi Hâkim

14 32746 MEHMET AYDIN Danıştay Tetkik Hâkimi

15 32750 HASAN ODABAŞI Türkiye Adalet Akademisi Hâkim

16 32781 ALİ ALPAN Danıştay Tetkik Hâkimi

17 33587 KEZİBAN GÜLCAN KAYA Danıştay Danıştay Savcısı

18 33589 TÜLAY BULGURCU Danıştay Danıştay Savcısı

19 33593 AYDEMİR TUNÇ Ankara İdare Mah. Bşk.

20 33597 GÜRSEL ÖZKAN Ankara İdare Mah. Bşk.

21 33607 VAHİT KINALITAŞ Danıştay Tetkik Hâkimi

22 33609 ADİL MEMİŞ Ankara Vergi Mah. Bşk.

23 33622 ERHAN ÇAKAN Bursa İdare Mah. Bşk.

24 33626 İBRAHİM TOPUZ Danıştay Danıştay Savcısı

25 33627 OĞUZ YAĞLICI Konya B.İ.M. Bşk.

26 33766 METİN ARITI Ankara B.İ.M. Üyesi

27 33770 MUHSİN YILDIZ Danıştay Tetkik Hâkimi

28 33778 ABDULLAH ARTUNÇ Danıştay Danıştay Savcısı

29 33780 CEVDET ERKAN Kayseri B.İ.M. Bşk.

30 33798 EYÜP KAYA Ankara İdare Mah. Bşk.

31 33816 HASAN ÖNAL İstanbul İdare Mah. Bşk.

32 33817 EKREM ÖZÜBEK Sakarya B.İ.M. Bşk.

33 33834 NEDRET ENGİN Gaziantep B.İ.M. Bşk.