Hakkımızda

savunma logoSavunma Hareketi, yaşamı savunmak üzere bir arada duran hukukçular topluluğudur. Savunma Hareketi, gerici, emperyalist, yağmacı piyasa düzenine karşı özgürlükçü, eşitlikçi, demokratik, dayanışmacı, ekolojist, laik, bağımsız, toplumcu ve kamucu bir mücadele yürütmeyi hedefler. Savunma Hareketi, yalnızca insan hakları mücadelesi vermez aynı zamanda neo-liberal kapitalizmin dünya ve ülke kaynaklarını yağmalamasına karşı durur, toplumsal mücadeleye hukuksal destek sağlar. Tüm hukukçuların katılımına açık olan Savunma Hareketi, hukukçuların birbirinden bağımsız yürüttüğü mücadelelere ilişkin bilgi paylaşımını artırarak, birleştirerek, büyütmeyi hedefler. Savunma Hareketi ile info@savunmahareketi.org adresinden temas kurabilirsiniz.