Ankara 4. Tüketici Mahkemesi, 1 ay içerisinde yapması gereken duruşma için yaklaşık 1 yıl sonraya gün verdi. Uzun duruşma tarihinin tensip tutanağına yansıyan gerekçesi; adalet sisteminin tıkandığını işaret ediyor. Dosya sayısının bini aşması durumunda yeni mahkeme kurulması gerektiğine yer verilen gerekçede, mahkemelerinde 2014 yılında 5 bin 361 dava açıldığı belirtildi.

 

ÖZEL HABER/ SAVUNMA HAREKETİ.ORG-Ankara 4. Tüketici Mahkemesi’nin 23 Ekim 2014 tarihli tensip tutanağında, dava sayısının çokluğuna dikkate çekilerek 6 aydan daha önce duruşma günü verilmesinin mümkün olmadığı belirtilerek, zaman kaybı olmaması için dosyanın bilirkişiye sevk edileceği belirtildi. Hakimin yargılamanın makul süre içinde ve düzenli bir biçimde yürütülmesini sağlamakla yükümlü olduğuna dikkat çekilen tutanakta şöyle denildi:

“…bilirkişiye duruşma gününden 45 gün önce rapor hazırlayıp mahkememize teslim etmek üzere kesin süre verilmesine, Bilirkişice dosya mahkememize teslim edildiğinde duruşma günü beklenmeksizin masrafı gider avansından karşılanarak raporun taraflara tebliğine, Her iki tarafa rapor hakkında yazılı beyanda bulunmak üzere duruşma gününden bir hafta öncesine kadar yazılı beyanda bulunmak üzere kesin süre verilmesine, beyanda bulunmadıkları takdirde bu haklarından vazgeçmiş sayılacaklarının ihtarına, (duruşma günü tebliği ile tüm ihtarların yapılmış sayılacağına)”

Devreden Dosyalar Yıllarca Bekliyor

Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 320. Maddesi’ndeki duruşmalar arasında 1 aydan fazla süre bulunamayacağına ilişkin hükme işaret edilen tutanakta, uzun duruşma tarihi gerekçesine de yer verildi. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun (HSYK) 24 Şubat 2009 tarihinde aldığı karar gereği yıl içerisinde açılan dava sayısının 1000 aşması durumunda yeni mahkemelerin kurulması gerektiğine dikkat çekilen gerekçede, mahkemelerinde 2011 yılında 1287, 2 bin 12 yılında 2 bin 953, 2013 yılında ise 5 bin 361 dava açıldığı belirtildi. Geçmiş yıllardan 2014’e 3 bin 592 dosyanın devredildiğine yer verilen gerekçede, 5 mahkemenin bakması gereken dosya sayısına ulaşan iş yüküne dikkat çekildi. Tutanak tarihinde 3 bin dosyanın ön incelme aşamasında olduğu, 2014’de 1859 dava açıldığı ve derdest dava sayısının 3 bin 372 olduğunun kaydedildiği gerekçede, 15 Nisan 2014 tarihinde kurulan 4 tüketici mahkemesinin de dava sayını azaltmadığı bilgisine de yer verildi. Gerekçesine detaylı olarak yer verildikten sonra duruşmanın 11 Kasım 201 tarihinde yapılabileceği kaydedildi.