Türkiye Barolar Birliği (TBB), Türk Tabipler Birliği (TTB), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), MAREM (Marmara Environmental Monitoring), Ergene Platformu ve Trakya Platformu’nun ortak inceleme raporu “Ergene Derin Deniz Deşarjı Projesi ve Marmara Denizi Ortak Raporu” adı altında Türkiye Barolar Birliği tarafından yayımlandı.

SAVUNMAHAREKETİ.ORG– Av. Ali Arabacı, Hidrobiyolog M. Levent Artüz, Mühendis Zeyneti Bayrı Ünal, Prof. Dr. Muzaffer Eskiocak, Av. İzzet Güneş Gürseler, Mühendis Murat Fırat, Prof. Dr. Osman İnci, Av. Bülent Kaçar, Yrd. Doç. Dr. Cemal Polat, Doç. Dr. Gamze Varol Saraçoğlu ve Doç. Dr. Cavit Işık Yavuz’un katkıda bulunduğu rapor, konuya ilişkin oluşturulan heyetin incelemelerine dayanıyor.

TBB Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu, TTB, TMMOB, MAREM, Ergene Platformu ve Trakya Platformu’nun oluşturduğu heyet,  Çorlu’da Ergene Nehri’nde ve derin deniz deşarjın yapılacağı Şerefli Deresi ve Marmara Denizi kıyısında incelemelerde bulunmuştu. Tekirdağ Valiliği’nin koordinatörlüğünde Tekirdağ Ergene Derin Deniz Deşarj A.Ş tarafından yürütülen “Meriç-Ergene Havzası OSB Müşterek Atıksu Arıtma Tesislerinde Arıtılmış Atıksuların Marmara’ya Deşarjını Sağlayacak Toplama ve Derin Deşarj Sistemi Uygulama Projesi”ne ilişkin heyetin gerçekleştirdiği bilimsel ve hukuki değerlendirmeler, yayımlanan kitapla okuyucuya sunuluyor.  Ergene Havzası’nda yaşanan kirliliğin boyutlarının gözler önüne serildiği eserde, sürdürülen mücadelenin detaylarına da yer veriliyor.

 Ergene Derin Deniz Deşarjı Projesi ve Marmara Denizi Ortak İnceleme Raporu’nu aşağıdaki dosyalar bölümünden bilgisayarınıza indirerek, okuyabilirsiniz.

[wpdm_package id=’1639′]