Adana Barosu tarafından bugün (25 Mayıs 2015) “Termik Santraller-Nükleer Santral HES’ler ve Küresel Sermayenin Doğu Akdeniz’i İşgali” başlıklı konferans gerçekleştirilecek. İki oturum halinde düzenlenecek olan etkinlikte, enerji yatırımlarının bölgeye etkileri masaya yatırılacak ve enerji kartellerinin doğaya ve insan sağlığına verdiği zararlar tartışılacak.

SAVUNMA HAREKETİ.ORG-Şirin Park Otel’de düzenlenen konferans Adana Barosu Başkanı Av. Mengücek Gazi Çıtırık’ın saat 10:00’daki açılış konuşmasıyla başlayacak. Çıtırık’ın konuşmasının ardından “Çevre Mücadelesi ve Enerji Kartellerinin Verdiği Fiili Zararlar” konulu slayt gösterisi düzenlenecek.

İlk oturumda, Çevre ve Tüketiciyi Koruma Derneği’nden Dr. Sadun Bölükbaşı “Termik Santraller Başta Olmak Üzere Doğu Akdeniz’de Planlanan Kirletici Teknoloji Transferi”, Ege Üniversitesi Halk Sağlığı ve Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Osman Karababa “Termik Santrallerin İnsan Sağlığına Etkileri”, Ziraat Mühendisleri Odası Adana Şubesi Yönetim Kurlu Eski Başkanı Şahin Yeter “Enerji Yatırımlarının Doğu Akdeniz’de Tarım ve Çevreye Etkileri”, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı’ndan Prof. Dr. Ali Kocabaş “Küreselleşmenin İnsan Sağlığına Etkileri” başlıklı sunumlarını gerçekleştirecekler.

Öğleden sonra düzenlenecek olan ikinci oturumda ise Greenpace’den Av. Deniz Bayram  “Enerji Politikası İle Birlikte Son 5 Yılda Çevre Mevzuatı Tahribatı, ‘Yasal Yollar’ İle Çevresel Yıkım”, Gazeteci-Yazar Çetin Yiğenoğlu “Doğu Akdeniz’de Küresel Sermaye İşgalinin Jeopolitik Açıdan Değerlendirilmesi”, Adana Barosu Çevre Komisyonu Başkanı Av. Ümit Arif Özsoy “Doğu Akdeniz’de Termik Santrallere Karşı Hukuk Mücadelesi”, TBB Çevre Komisyon Üyesi ve Doğu Akdeniz Çevre Dernekleri Gönüllü Avukatı  Av. İsmail Hakkı Atal “21. yüzyılda Çevre, Enerji, Tarım, Sağlık, Turizm, Su Politikalarının Bütüncül Değerlendirilmesi Zorunluluğu” konulu sunumlarını gerçekleştirecekler.