Anayasa Mahkemesi’nin, Emekli Sandığına tabi çalışıp emekli olanlara ödenecek emekli ikramiyesini 30 yıl ile sınırlayan 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu’nun 89.maddesinin dördüncü fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “… verilecek emekli ikramiyesinin hesabında 30 fiili hizmet yılından fazla süreler ile …” hükmünü iptali sonrasında pek çok emekli SGK’ya başvuruda bulunarak haklarını talep etmişti.

SGK’nın, kararın Resmi Gazete’de yayımlanmasından önce emeklilik işlemleri tamamlanan kişiler açısından “Anayasa Mahkemesi kararlarının geriye yürümezliği” gerekçesiyle reddettiği başvurular sonucunda açılan davalarda ilk karar Ankara 12. İdare Mahkemesi tarafından verildi.

Ankara 12.İdare Mahkemesi tarafından verilen 30.06.2015 tarihli kararlar ile; SGK’nın ret işlemi iptal edilerek 30 yılı aşan hizmet süreleri için emekli ikramiyesinin hesaplanarak SGK’ya başvuru tarihinden itibaren faiziyle birlikte ödenmesine hükmedilmiştir.

Anayasa Mahkemesi kararı ile emekli sandığı iştirakçileri arasında 30 yıl ve daha az çalışanlar ile fazla çalışanlar arasında anlaşılabilir ya da makul, adil ve haklı bir nedene dayanmayan ayrımın iptal edildiği, iptal kararı ile bu durumda bulunan emeklilerin varolan haklarını talep etme hakkı elde ettiklerini hüküm altına alan İdare Mahkemesi kararı sonuç bekleyen emekliler için sevindirici bir gelişme olmuştur.

İyi bayramlar…

 (17 Temmuz 2015)

Ankara 12. İdare Mahkemesi kararını aşağıdaki dosyalar bölümünden bilgisayarınıza indirebilirsiniz.