Adalet Bakanlığı’nın iş yükünün azaltılması amacıyla hazırladığı taslakta bilişim suçlarına ilişkin ağırlaştırıcı düzenlemeler de yer aldı. Taslağa göre telefon ve ortam dinlemesi için tasarlanan cihazlar ile programlar, bilişim suçlarında kullanılan diğer her türlü hacker programı veya cihazlarının üretimini yapanlar, satanlar ve satın alanlar, bulunduranlar, bilgisayarına bu tür programları indirenlere hapis cezası verilecek. Taslakla ayrıca bilişim sistemlerine girmeksizin izlemeye alanlar da yani “araya girmeye” de ceza verilecek.

http://kemal-goktas.blogspot.com.tr/ adresinde yer alan Kemal Göktaş’ın haberine göre; taslakta yer alan bilişim suçlarına ilişkin düzenlemelere “Sisteme girmeksizin verilerin izlenmesi” de suç haline getiriliyor. Buna göre bilişim sistemlerine girmeden yapılan izlemeye de bir yıla kadar hapis verilecek. Taslağın gerekçesinde telefon, faks, e-posta ya da dosya transferi şeklindeki bütün elektronik veri transferlerinin korunması amaçlanan veri iletişiminin gizliliği kapsamında kaldığı belirtildi.

Bilişim sistemine girme suçu “şikayete bağlı” bir suç haline getirildi. Gerekçede somut olayın özelliklerine göre mağdurun iradesi dâhilinde failler bakımından ortaya çıkması muhtemel orantısız, telafisi güç zarar ve sonuçların engellenmesinin amaçlandığı ifade edildi.

3 Yıla Kadar Hapis ve 500 Bin TL’ye Kadar Para Cezası

Taslakta ayrıca “yasak cihaz ve programlar” başlıklı bir düzenleme de yer aldı. Buna göre “Bir cihazın, bilgisayar programının, şifrenin veya sair güvenlik kodunun; bilişim suçları ile bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması suretiyle işlenebilen diğer suçların işlenmesi için tasarlanması veya uyarlanması” suç haline getirildi. Taslak bu tür cihaz ve programları imal eden, ithal eden, sevk eden, nakleden, depolayan, kabul eden, satan, satışa arz eden, satın alan, başkalarına veren veya bulunduran kişilere 1 yıldan 3 yıla kadar hapis verilecek. Ayrıca alt sınırı belirtilmeden 5 bin güne kadar yani 500 bin TL’ye kadar da adli para cezası verilmesi öngörüldü.

Caydırıcılık İçin

Taslağın gerekçesinde bilişim suçları ile etkin ve caydırıcı bir şekilde mücadele edebilmek için hazırlık hareketi niteliğindeki bu tür eylemlerin suç ve ceza politikaları bakımından sınırlandırılması ve yaptırıma bağlanmasında yarar görüldüğü belirtildi. Gerekçede “bu tür cihaz ve programların, bilişim sistemlerinin güvenliğini test etmek amacıyla tasarlanması veya bulundurulması halinde belirtilen suç oluşmayacaktır” uyarısı da yer aldı. Gerekçede Portekiz, Almanya ve Fransa’da da bu suçun olduğu bilgisi verildi.

Cezalar Artacak

Bir bilişim sisteminin işleyişini engelleyen veya bozan kişiye verilen 1-5 yıl arası hapis cezası artırılarak 3-7 yıl hapse yükseltilecek. Taslağa göre ayrıca bir bilişim sistemindeki verileri bozan, yok eden, değiştiren veya erişilmez kılan, sisteme veri yerleştiren, var olan verileri başka bir yere gönderen kişiye halen 6 aydan 3 yıla kadar olan hapis cezası 1 yıldan 5 yıla kadar hapis olacak. Bu fiillerin bir banka veya kredi kurumuna ya da bir kamu kurum veya kuruluşuna ait bilişim sistemi üzerinde işlenmesi halinde, verilecek cezanın yarı oranında artırılmasına ilişkin mevcut düzenleme de değişecek ve bu durumlarda ceza bir katı oranında artacak. Benzer şekilde bu fiillerin işlenmesi suretiyle kişinin kendisinin veya başkasının yararına haksız bir çıkar sağlamasının başka bir suç oluşturmaması halinde verilecek cezanın alt sınırı da 2 yıldan 3 yıla çıkarıldı. Taslak Bu fiillerin işlenmesi suretiyle oluşturulan verilere dayalı olarak sahte belge düzenlenmesi halinde, ayrıca belgede sahtecilik suçlarına ilişkin hükümlerin uygulanmasını da öngördü.