Danıştay, ‘telefon dinleme’ yönetmeliğinin 5 maddesini iptal etti. Maddeler arasında ‘Başka suretle delil elde edilememesi durumunda şüphelinin telefonun dinlenmesi’ hükmü de var. İstanbul Barosu, Adalet Bakanlığı’nın 2007’de çıkardığı yönetmeliğin istemiyle dava açmıştı.

MİLLİYET‘ten TÜRKER KARAPINAR‘ın haberine göre Danıştay’ın, özel hayatın gizliliği, haberleşme hürriyeti, düşünceyi açıklama ve yayma hürriyetini doğrudan ilgilendiren telefon dinleme, teknik araçlarla izleme gibi konuları düzenleyen Adalet Bakanlığı yönetmeliğinin beş maddesini hukuka aykırı bulup iptal ettiği ortaya çıktı. İstanbul Barosu, Ceza Muhakemesi Kanunu’nda Öngörülen Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi, Gizli Soruşturmacı ve Teknik Araçlarla İzleme Tedbirlerinin Uygulanmasına ilişkin Adalet Bakanlığı’nın 2007’de çıkardığı yönetmeliğin iptali istemiyle dava açmıştı.

Daireler Kurulu Bozmuştu

Danıştay 10. Daire, ilk kararında yönetmeliğin bazı hükümlerini iptal ederken, 5. madde 1. fıkra, 10. madde 4. fıkra, 22. madde, 28. madde 6. fıkra birinci tümce ve 30. madde 2. fıkra yönünden ise davayı reddetmişti. Kararın temyizi üzerine Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, 10. Daire’nin iptal kararlarını onarken, reddettiği kararları ise bozmuştu. Bozma kararının ardından Danıştay 10. Daire, davayı yeniden görüştü. İdari Yargılama Usulü Kanunu’na göre Danıştay dava dairelerine, ilk derece mahkemesi sıfatıyla verdikleri kararların temyizen bozulması halinde ısrar olanağı tanınmadığı gerekçesiyle Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun bozma kararına uyan 10. Daire, yönetmeliğin beş maddesini de iptal etti. Bu karara karşı Adalet Bakanlığı’nın itiraz hakkı bulunuyor.

‘Tesadüfen Elde Edilen Deliller’

İptal edilen yönetmelik hükümleri şöyle:

-Yürütülen soruşturma ve kovuşturmalarda, suç işlendiğine ilişkin kuvvetli şüphe sebeplerinin varlığı ve başka suretle delil elde edilmesi imkanı bulunmaması durumunda, şüpheli veya sanığın telefonlarının CMK’nın 135. maddesinde düzenlenen katalog suçlar ve terörle bağlantılı örgüt suçları kapsamında dinlemesi, kayda alınması ve sinyal bilgisinin değerlendirilmesi.

-Savcıların soruşturma sırasında kişinin açık rızası bulunması ve telefonun kendisine ait olması şartıyla şikâyetçinin telefonunun dinlenmesi için TİB’den yazılı kararla talepte bulunulabilmesi.

-Teknik takip sırasında yürütülen soruşturmayla ilgisi olmayan ancak, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk ile terör bağlantılı örgüt suçlarını da kapsayan suçlardan birinin işlendiği şüphesini uyandırabilecek bir delil elde edildiğinde bu delilin muhafaza altına alınması ve durumun cumhuriyet başsavcılığına derhal bildirilmesi.

-Gizli soruşturmacının görevi sırasında ilgili kolluk birimine gerektikçe rapor vermesi.

-Yapılmakta olan soruşturma veya kovuşturmayla ilgisi olmayan ve ancak, uyuşturucu imal ve ticareti, silahlı örgüt, silah kaçakçılığı, terör bağlantılı örgütlü suçlardan birinin işlendiği şüphesini uyandırabilecek bir delil elde edildiğinde bu delilin muhafaza altına alınması ve durumun derhal cumhuriyet başsavcısına bildirilmesi.