Cumhuriyet, Evrensel ve BirGün gazeteleri, Meclis Soruşturma Komisyonu’nda görüşülen 17 Aralık iddialarıyla ilgili haberlere Ankara 7. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından getirilen yayın yasağına uymayacaklarını açıkladı. Eski Ekonomi Bakanı Çağlayan, eski İçişleri Bakanı Güler, eski AB Bakanı Bağış ile eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Bayraktar hakkında kurulan Meclis Soruşturma Komisyonu haberlerine yayın yasağı getirilmişti.

 

SAVUNMA HAREKETİ.ORG-Cumhuriyet ve Evrensel gazeteleri, TBMM Başkanı Cemil Çiçek’in, AKP’li dört eski bakanın yolsuzluk ve rüşvet iddialarıyla ilgili görev yapan Meclis Soruşturma Komisyonu haberlerine yayın yasağına uymayacağını duyurdu. Cumhuriyet gazetesinden yapılan açıklamada, “Cumhuriyet gazetesi okurları merak etmesin, bu karar bizim açımızdan hem hukuken, hem de yayıncılık etiği ve sorumluluğu gereği yok hükmündedir” denildi. Evrensel’den yapılan açıklamada ise kararın “halkın gerçekleri öğrenme” hakkını yok saydığını ve Evrensel’in yasalarla sınırlanmış olan özgürlüklerin genişletilmesi konusunda da kendisini sorumlu saydığı vurgulanarak, “Bu nedenle yasağa boyun eğmeyecek ve bu konudaki haberleri vermeye devam edeceğiz” denildi.

“Karar Yok Hükmünde”

Cumhuriyet Gazetesi İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay, isimleri yolsuzluk skandalına karışan dört eski bakan ifade vermeden bir gün önce 17 Aralık komisyonu için getirilen yayın yasağı kararına ilişkin, Cumhuriyet Gazetesi’nin nasıl bir tutum izleyeceğini şöyle açıkladı:

“Dört eski bakan hakkında kurulan meclis soruşturma komisyonunun talebi üzerine Ankara 7. Sulh Ceza Mahkemesinin yayın yasağı kararı aldığı belirtildi. Bu karar hem yasaya, hem hukuka açıkça aykırıdır.

Bir mahkeme ya da hakim istediği konuda ve istediği gibi karar veremez. Yetkisi olmayan bir konuda ya da yasal dayanağı olmadan verilmiş bir yargı kararının yaptırımı bazı hallerde “yokluk”tur. Yani o karar, ilk alındığı tarihten itibaren hiç verilmemiş sayılır ve baştan itibaren hükümsüzdür.

Kanunlarımızda “yayın yasağı” diye bir kavram, kurum, önlem çeşidi yoktur. Kararın yasal dayanağı olarak belirtilen Basın Kanununun 3. maddesi basının özgür olduğunu yazan maddedir. Basın özgürlüğünü güvenceye alan kanun maddesini yayın yasağına gerekçe yapan bir yargı ve yargıçlık kültürü, demokrasi ve hukuk ironisidir. Kaldı ki, böylesi yasal dayanaktan yoksun şekli bir mahkeme kararına uymamanın kanunda yazılı bir yaptırımı yoktur.

Bir mahkeme yürütülen soruşturmada, yasaya aykırı da olsa -örneğin arama ya da tutuklama kararı verebilir. Çünkü böyle bir yetki ve kurum kanunda açık ve net olarak yazılıdır. Ama kanunda yazılı olmayan yeni bir önlemi, örneğin yayın yasağını kafasından uydurarak bu şekilde karar veremez. Bugüne kadar böyle bir kurum mahkeme kararlarıyla oluştu denerek kanunsuzluk kanuni hale getirilemez.

Cumhuriyet gazetesi okurları merak etmesin, bu karar bizim açımızdan hem hukuken, hem de yayıncılık etiği ve sorumluluğu gereği yok hükmündedir. Mecliste soruşturma konusu olacak kadar önemli bir olay hakkında ulaşılan her bilgiyi, nesnel, adil, ölçülü ve dürüst bir şekilde okurlarımıza aktarmaya devam edeceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın.”

Evrensel: Yazmayı Sürdüreceğiz

Evrensel Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fatih Polat da bir açıklama yayımlayarak, gazetenin yayın yasağına uymayacağını açıkladı. Polat’ın Evrensel.net sitesinde yer alan açıklaması ise şöyle:

“Dört eski bakan hakkında kurulan TBMM Soruşturma Komisyonunun talebi üzerine Ankara 7. Sulh Ceza Mahkemesinin aldığı yayın yasağı kararı, gazetecilik mesleğinin temel ilkesi olan halkın gerçekleri öğrenme ve halkı doğru bilgilendirme hakkına aykırıdır.

17 Aralık komisyonu için getirilen yayın yasağının yasal dayanağı olarak sunulan Basın Kanununun 3. maddesi “Basın özgürdür. Bu özgürlük; bilgi edinme, yayma, eleştirme, yorumlama ve eser yaratma haklarını içerir” demektedir.

Kaldı ki, Evrensel yasalarla sınırlanmış olan özgürlüklerin genişletilmesi konusunda da kendisini sorumlu saymaktadır. Bu nedenle yasağa boyun eğmeyecek ve bu konudaki haberleri vermeye devam edeceğiz.

Evrensel gazetesi okurları, 17 Aralık yolsuzluk soruşturmasıyla ilgili olarak gazetelerinin sansüre boyun eğmeyeceği ve gerçekleri dün olduğu gibi bugün ve bundan sonra da yazmaya devam edeceği konusunda rahat olsunlar.”

BirGün: Habere Devam

BirGün Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Aydın, Twitter’dan bir açıklama yaparak “17 Aralık komisyonu için getirilen yayın yasağı kararına uymayacağız, haberleri vermeye devam edeceğiz. Halkın haber alma hakkı engellenmez” dedi.

Benzer bir açıklamanın sol.org.tr den de geldiği ve yayınların sürdürüleceği belirtildi.