Çayırova Emek ve İnönü mahallelerinde gerçekleştirilmek istenen kentsel dönüşüm projesini mahkeme hukuka aykırı buldu. Kocaeli 1. İdare Mahkemesi kararı iptal etti.

MANŞET KOCAELİ GAZETESİ’nden UĞUR ENÇ’in haberine göre;  Çayırova’da yer alan Emek ve İnönü mahallelerinde 370 dönüm alan üzerinde 730 haneyi kapsayan kentsel dönüşüm projesine mahalle halkı karşı çıkmış, konu yargıya taşınmıştı. Kocaeli 1. İdare Mahkemesi’nde dava açan Çayırova İnönü ve Emek Mahalleleri Güzelleştirme Yaşatma Derneği Yönetimi bilimsel ve teknik gerekçeler içermeyen keyfi bir tutumla kentsel dönüşüm kararı verildiğini söyleyerek projenin iptal edilmesini talep etmişti. Mahkeme heyeti kararını verdi.

Mülkiyet Haklarına Uygun Değil

Heyet kararında, “Önceden planlı olsa da, dava konusu alanın fiziksel durumunun sağlıklı olmadığı, altyapı yetersizliklerinden dolayı fen ve sağlık kurallarına uygun yaşam niteliği taşımadığının yapılan inceleme sonucunda gözlendiği, bölgenin sağlıklı bir yapıya kavuşturulması ve altyapı ile donatı yetersizliklerinin giderilmesi gerekli olduğundan, kentsel dönüşüm projesi uygulamasında alana ilişkin jeoteknik, jeolojik ve jeofizik etüt raporları bulunmadığından dönüşüm alanı sınırının belirlenmesi mülkiyet haklarına uygun değildir” ifadelerine yer verdi.

İtiraz Danıştay’a

Mahkeme heyeti Çayırova Belediye Meclisi’nin ilgili kararının, kamu alanları nedeniyle Bakanlar Kurulu Kararı alınmadan, fiziki, sosyal ve ekonomik analizlere dayalı olarak kentsel dönüşüm sınırının belirlenmeden alındığı tespit etti. Heyet, dava konusu meclis kararının iptal edilmesine karar verdi. Çayırova Belediyesi alınan karara 30 gün içerisinde itiraz edebilecek. İtirazı Danıştay değerlendirecek.