0.1 C
Ankara
7 Şubat 2023, Salı

Danıştay-1999/2144

GSM aboneliklerinde abonelik iş­lemlerini firma veya bayinin başvuru sa­hibi adına yapması halinde kullanılacak vekaletnamelerin ilgililerin iradesinin ve yetki verilen hususun açıkça belirtir şekilde düzenlenmesinin...