Ankara Barosu ve 46 demokratik kitle örgütü, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda görüşülmeye başlanan Anayasa değişikliği teklifini, 9 Ocak 2017 Pazartesi günü TBMM önünde ortak bir basın açıklamasıyla protesto etmek istedi.

Ankara Barosu Başkanı Av. Hakan Canduran, Yönetim Kurulu üyeleri ve Baro’ya kayıtlı yüzlerce avukat, basın açıklamasının yapılacağı TBMM Dikmen Kapısı’na giderken Genelkurmay Kavşağı’nda polis tarafından durduruldu.

Polis, avukatların Dikmen Kapısı’na yürümesine ve basın açıklaması yapmasına izin vermedi. Polis, avukatlara kalkan, cop, biber gazı ve köpek kullanarak müdahale etti. Polis müdahalesi, araya milletvekillerinin girmesiyle İçişleri Bakanlığı önüne kesildi.

Ankara Barosu Başkanı Av. Hakan Canduran, 47 demokratik kitli örgütü adına hazırlanan basın açıklamasını İçişleri Bakanlığı önünde yapmak istedi.

Ancak Av. Hakan Canduran basın açıklamasını okumaya başlayınca polis müdahalesi yeniden başladı. Açıklamanın sonuna kadar okunmasına izin vermeyen polis, yine kalkan, cop, biber gazı ve köpek kullanarak avukatları buradan da uzaklaştırdı.

tbmmbasinaciklamasi_09012017_008

Yüzlerce avukat, bunun üzerine Ankara Barosu’nun Kızılay’daki eğitim merkezine yürüdü. Ankara Barosu Başkanı Av. Hakan Canduran, polisin TBMM önünde okunmasına izin vermediği basın açıklamasını burada yaptı.

Ankara Barosu, Alevi Bektaşi Federasyonu, Alevi Kültür Derneği, Ankara Cumhuriyet Okurları, Ankara Dayanışma Derneği, Ankara Divriği Kültür Derneği, Ardahan Vakfı, Atatürkçü Düşünce Derneği, Avrupa Türkiye Cumhuriyetçi Kadınlar Derneği, Aydos Dernekler Federasyonu, Birleşik Kamu İş, Çağdaş Demokratik Ehlibeyt Platformu, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Devlet Tiyatrosu Opera ve Bale Çalışanları Yardımlaşma Vakfı (TOBAV), Dil Derneği, Divriği Vakfı, Eğitim İş, Feminizm Derneği, Genel Sağlık İş, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı, Halkçı Düşünce Derneği, Halkçı Gençlik Derneği, Halkçı Kadın Platformu, Hekder, İstanbul Anayasa Platformu, İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, Kadın Dernekleri Federasyonu, Kars ve Çevre İlleri Demokrat Dernekler Federasyonu, Kızılırmak Yerel Dernekler Federasyonu, Kültür Sanat Emekçileri Derneği, Kültür Sanat İş, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği, Pir Sultan Abdal 2 Temmuz Kültür ve Eğitim Vakfı, Opera Solistler Derneği(OPSOD), Ozan-Der, Tarım Orman İş Sendikası, Tüketici Hakları Derneği, Tüm Yerel Sen, Türk Hukuk Kurumu, Sosyal Demokrasi Derneği, Sosyal Demokrat Avukatlar Derneği, Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı, Yargıçlar Sendikası, Yozgat Yerel Dernekler Federasyonu, Yurttaş Hakları Derneği ve Varto Derneği adına yapılan Hükümdar İstemiyoruz başlıklı ortak basın açıklamasında, şu cümlelere yer verildi.

tbmmbasinaciklamasi_09012017_081

“Bizler, aşağıda imzası bulunan Demokratik Kitle Örgütleri, AKP’nin TBMM’ye getirdiği Anayasa değişikliği paketine ilişkin görüşlerimizi kamuoyu ile paylaşmak istiyoruz.

Anayasalar, toplumsal uzlaşma metinleridir. Bir anayasanın tümüyle yeniden yapılması da bazı maddelerinin değiştirilmesi de toplumun tüm kesimlerinin ortak akıl ve kabulünü gerektirir.

Bu gerçek, yalnızca darbe anayasalarının yazılmasında yok sayılır. Bir darbe ürünü olan 1982 Anayasası’nın da bugüne dek pek çok maddesi değiştirilmiştir.

Ancak şimdi yapılmak istenen, demokratikleşme için Anayasa değişikliği değil, bir rejim değişikliğidir.

15 yıldır iktidarda olan partinin fiili genel başkanına, ülkeyi ve insanlarımızın hak ve özgürlüklerini teslim etme girişimidir.

Bu girişimi kabul etmiyoruz.

Çünkü öngörülen, Cumhurbaşkanı’nın yetkilerini genişletmek ya da başkanlık sistemi getirmek de değildir.

Getirilmek istenen sistemin adının ‘cumhurbaşkanlığı’ olarak anılması, bir aldatmacadan ibarettir.

Yapılmak istenen, parlamenter demokratik sistemin ortadan kaldırılması girişimidir.

Cumhuriyet’in kurucu değerlerine yapılan bir saldırıdır.

Yetkileri tırpanlanıp tek bir adama devredilmek istenen Meclis, Kurtuluş Savaşı’nı yöneten; Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde Büyük Zafer’i kazanan; egemenliği kayıtsız, şartsız millete devreden; saltanatı ve hilafeti kaldıran; Sevr’i yırtıp Lozan’ı imzalayan; Cumhuriyet’i ilan eden Gazi Meclis’tir.

Bu değişiklikle Cumhurbaşkanı, yasama, yürütme ve yargı yetkilerini tümüyle kendi üzerine almakta; böylece demokratik rejimin en önemli özelliği olan kuvvetler ayrılığı yok edilmektedir.

Oysa ki gerçek demokratik başkanlık sistemlerinde güçlü bir kuvvetler ayrılığı vardır.

Getirilen teklifle; sultan ya da hükümdar yetkilerine sahip, ama adı cumhurbaşkanı olan bir diktatör yaratılmak istenmektedir.

Bu değişiklik gerçekleşirse parlamento sadece bir vitrin olarak kalacak; bakanların seçilmesinden yargının ve üst düzey kamu görevlilerinin atanmasına dek her şey, tek adamın eli ve emriyle gerçekleştirilecektir.

İçinde bulunduğumuz OHAL koşulları, Anayasa değişikliği için asla uygun bir ortam değildir.

Başta siyasi partiler olmak üzere tüm kurum ve kuruluşları, sağduyusuna her zaman güvendiğimiz yurttaşlarımızı, hukuk devletinin temel koşulu olan yargı bağımsızlığının tümden yok edilmemesi için göreve çağırıyoruz.

AKP vekillerine sesleniyoruz:

Parlamento çoğunluğunuz yasa yapmaya yetebilir. Ancak halkın çoğunluğunun gönlünü yapmaya ve insan haklarına dayalı hukuk devletini yaratmaya yetmez.

Cumhuriyetimizin mayasında diktatörlük yoktur.

Cumhuriyet, yalnız emperyalizme karşı kazanılmış bir savaşın değil, halkı kul sayan zihniyete karşı kazanılmış bir zaferin ürünüdür.

Bu gerçeği, değişikliğin destekçisi olan MHP’ye özellikle anımsatmak isteriz.

Halka karşı suç işlememek için yol yakındır.

Bu nedenlerle demokratik kitle örgütleri olarak bizler, AKP Hükümeti’nin sunmuş olduğu Anayasa değişiklik paketinin tamamını reddediyor ve hemen geri çekilmesini talep ediyoruz.

Düşünce ve önerilerimizi paylaşan tüm milletvekillerini, değişiklik girişiminin önünü kesmek üzere Meclis’te mücadeleye davet ediyoruz.

Egemenlik, kayıtsız ve koşulsuz ulusundur; kişiye devredilemez.

Yaşasın laik – demokratik Türkiye Cumhuriyeti!”

KAYNAK: TIKLAYIN…