Türkiye Barolar Birliği (TBB) Eğitim Merkezi, Çevre Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Baran Bozoğlu, Elektrik Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Hukuk Müşaviri Zeki İşlekel ve Maden Mühendisleri Odası Hukuk Müşaviri Volkan Kaya’nın katılımı ile Zonguldak’ta “Enerji Hukuku” Semineri Gerçekleştirildi.

SAVUNMA HAREKETİ.ORG-TBB Eğitim Merkezi’nin, meslek içi eğitim çalışmaları kapsamında 31 Ocak 2015 tarihinde Enerji Hukuku konulu seminer 106 avukatın katılımı ile Zonguldak’ta gerçekleştirildi. Türkiye Barolar Birliği Başkan Yardımcısı ve Eğitim Merkezi Başkanı Av. Berra Besler’in açılış konuşmasını yaptığı seminerde; Çevre Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Baran Bozoğlu, Elektrik Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Hukuk Müşaviri Zeki İşlekel ve Maden Mühendisleri Odası Hukuk Müşaviri Volkan Kaya katılımcılara eğitim verdi.

Programın açış konuşmasını yapan TBB Başkan Yardımcısı Berra Besler, enerjiye duyulan ihtiyacın sürekli olarak artığına dikkat çekerek,  “Bir yandan enerjinin elde edilmesi uğruna verilen savaşlar, öte yandan doğal kaynaklara verilen geri dönülmez zararlar günümüzün en önemli sorunlarından biri olarak karşımızda duruyor” dedi. Enerji konusunun Türkiye’de çevre felaketleri ile birlikte anıldığını ifade eden Besler, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bildiğiniz gibi, son yıllarda HES inşaatlarından, altın arama çalışmalarına, taş ve maden ocaklarından, havaalanı ve köprü inşaatlarına, katledilen zeytin ağaçlarından, otel inşaatlarına, Atatürk Orman Çiftliği’ne kondurulan saraya dek büyük bir çevre kırımı yaşadık.

Hukuka aykırı olarak verilen ÇED (Çevresel Etki Değerlendirmesi) olumlu raporlarıyla, bu raporları durduran yargı kararları görmezden gelinerek hatta ÇED süreci aradan çıkarılarak dayatılan bilim ve hukuk dışı projelerle, özelleştirme kararlarıyla; Sit alanlarımız, milli parklarımız, su havzalarımız, ormanlarımız, doğanın bize bir armağanı olan cennet Karadeniz’in dereleri, ağaçları topyekûn talan ediliyor; ormanlarımızda yaşayan canlılar evlerinden, yurtlarından ediliyor, kuşlar yollarını şaşırıyor, vahşi hayvanlar şehirlere iniyor.

Peki ya insanlarımıza neler oluyor? Hepimizin bildiği ve ibretle izlediğimiz gibi kenara itilen mevzuat, olmayan devlet denetimi, sağlanamayan iş güvenliği sonucu evlerimize ateşler düşüyor, insanlarımız maden ocaklarında can veriyor. Onların arkalarında bıraktıkları aileleri, mağdur olan insanlarımız ise hukuk güvencesini hissedemiyor, haklarını alamıyor. Adalet arayışı içinde olanların bir defa daha yürekleri yanıyor. Ve daha acısı, bunları yapanlardan hesap sormak imkânlarından da yoksun kalıyor.”

Gelecek kuşaklara yaşanabilir bir dünya bırakmak, işçilerin can güvenliğini sağlamak ve çağın gereği olan yenilenebilir enerji üretimine geçmek için bilimin ve hukukun yolun yürünmesi gerektiğine işaret eden Besler, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“İşte bu anlayışla, Anayasa’ya aykırı olarak değiştirilen kanunlarla, ‘torba’lardan çıkan maddelerle, ülkemizin en güzel köşelerini yaşanmaz hale getiren yapılar için yol açılıyor. Böylece hem evrensel hukuk, hem de Anayasamız çiğneniyor.

Sayamayacağımız kadar çok hukuksuz projeye karşı, meslek örgütlerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız ve halkımız büyük bir hukuki mücadele verdi, veriyor. Bu mücadele içinde yer alan bütün meslektaşlarımızı, barolarımızı, ilgili meslek örgütlerini, sivil toplum kuruluşlarını ve demokratik hakkını kullanan halkımızı, bu konuda son derece duyarlı olan gözü pek gençlerimizi verdikleri hak arama mücadelesinden dolayı kutluyorum.”

Zonguldak Barosu’nun ev sahipliği yaptığı seminere; Çankırı Barosu Başkanı Erkan Köroğlu, Düzce Barosu Başkanı Ali Dilber, Kastamonu Barosu Başkanı Mehmet Çiftçi ile Zonguldak, Düzce, Kastamonu, Bartın, Çankırı ve Karabük Barosu’na kayıtlı avukatlar ve stajyer avukatlar katılım sağladılar.