Danıştay 6. Dairesi, Arhavi’de şehir merkezine kurulması planlanan Kavak HES projesi için Bakanlar Kurulu tarafından alınan ‘acele kamulaştırma’ kararı hakkında yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Radikal’den İdris Emen’in haberine göre; Artvin’in Arhavi ilçesinde 2012 yılında yapımına başlanan Kavak HES projesinin tamamlanması için Arhavi Belediye Meclisi, 4  Eylül 2013 tarihinde 1/1000 ile 1/5000 nâzım imar planlarında değişiklik yaparak tarım alanı olan Cumhuriyet Mahallesi’nin bir kısmını ‘konut dışı kentsel çalışma alanı’ ilan edip HES projesine onay verdi. Ardından 14 Mart 2014 tarihinde  Resmi Gazete ‘de yayınlanan Bakanlar Kurulu kararıyla Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan 236, 237, 279, 282 ve 284 adadaki 12 parsel için ‘acele kamulaştırma’ kararı alındı. Bunun üzerine bölge halkı, acele kamulaştırma kararının iptal edilmesi için Danıştay 6. Dairesi’ne başvurdu.  Ancak dava devam ederken acele kamulaştırma kararının hayata geçirilmesi için ‘acele el koyma’ işlemleri başlatıldı. Acele el koyma işlemlerinin de iptal edilmesini isteyen bölge halkı Arhavi Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvurunca Mahkeme, acele kamulaştırma kararının iptal edilmesi için Danıştay 6. Dairesi’nde açılan iptal davasını gerekçe göstererek acele el koyma işlemlerini durdurdu.

Danıştay Acele Kamulaştırmayı Durdurdu

Acele kamulaştırma ile ilgili Danıştay 6. Dairesi’nde açılan iki farklı dava da sonuçlandı. Danıştay 6. Dairesi 236, 237, 279, 282 ve 284 adalarında bulunan 12 parsel için alınan ‘acele kamulaştırılma’ kararıyla ilgili ‘kamu yararının somut olarak ortaya konulmaması’ nedeniyle yürütmeyi durdurma kararı verdi. Kararda, ‘‘Hidroelektrik enerji santrali yapımının öngörülmesi üzerine proje kapsamında karar taşınmazların acele kamulaştırma usulü ile kamulaştırılmasına karar verildiği, uyuşmazlık konusu taşınmazları da kapsayan alanın Kavak Regülatörü ve Hidroelektrik enerji santrali enerji santrali kurulması amacıyla projelendirilmesinin tek başına acele kamulaştırma yapılmasına gerekçe teşkil etmeyeceği, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunun 27. Maddesinde öngörülen acele kamulaştırma prosedürünün uygulanması için gerekli olağanüstü durumların ve bu yönteme başvurulması ile amaçlanan kamu yararının somut olarak ortaya konulmadığı görülmektedir.  Bu nedenlerle, taşınmazların acele kamulaştırılmasını gerektirecek halin bulunmaması karşısında, sözü edilen doğrultuda tesis edilen dava konusu Bakanlar Kurulu  kararında hukuka uyarlık bulunmamaktadır” ifadeleri kullanıldı.