Türkiye Barolar Birliği’nin “Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tarife”si 26 Kasım 2014 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlandı. Yeni tarifeye göre idari ve vergi mahkemelerinde takip edilen davalar için duruşmasız 750 TL, duruşmalı ise bin 200 TL uygulanacak.

SAVUNMA HAREKETİ.ORG-Tarifeye göre İdare ve Vergi Mahkemeleri’nde takip edilen duruşmasız davalar için 750, duruşmalı davalar için bin 200 lira, Danıştay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesi’nde ilk derecede görülen duruşmasız davalar için bin 500, duruşmalı davalar için de 2 bin 400 lira oldu. Ayrıca, seri davalar da değişikliğe gidildi. Toplamda 50 dosyaya kadar açılan seri davalarda her bir dosya için ayrı ayrı tam avukatlık ücretine hükmedilecek ancak toplamda 100 dosyaya kadar açılan seri davalarda her bir dosya için ayrı ayrı tam ücretin yüzde 80’i, toplamda 250 dosyaya kadar açılan seri davalarda her bir dosya için ayrı ayrı tam ücretin yüzde 60’ı, toplamda 250’den fazla açılan seri davalarda her bir dosya için ayrı ayrı tam ücretin yüzde 40’ı oranında avukatlık ücreti alınacak. Duruşmalı işlerde bu şekilde avukatlık ücretine hükmedilmesi için dosyaya ilişkin tüm duruşmaların aynı gün aynı mahkemede yapılması gerekecek. Konuya ilişkin resmi gazetede yayımlanan tebliğ metni şöyledir:

 

“Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından:

AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TARİFE

MADDE 1 – 28/12/2013 tarihli ve 28865 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 11 inci maddesinin 1 inci fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Ancak bu ücret asıl alacağı geçemez.”

MADDE 2 – Aynı Tarifenin 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Seri davalarda ücret

MADDE 21 – (1) İhtiyari dava arkadaşlığının bir türü olan seri davalar ister ayrı dava konusu yapılsın ister bir davada birleştirilsin toplamda elli dosyaya kadar açılan seri davalarda her bir dosya için ayrı ayrı tam avukatlık ücretine, toplamda yüz dosyaya kadar açılan seri davalarda her bir dosya için ayrı ayrı tam ücretin %80’i oranında avukatlık ücretine, toplamda ikiyüzelli dosyaya kadar açılan seri davalarda her bir dosya için ayrı ayrı tam ücretin %60’ı oranında avukatlık ücretine, toplamda ikiyüzelliden fazla açılan seri davalarda her bir dosya için ayrı ayrı tam ücretin %40’ı oranında avukatlık ücretine hükmedilir. Duruşmalı işlerde bu şekilde avukatlık ücretine hükmedilmesi için dosyaya ilişkin tüm duruşmaların aynı gün aynı mahkemede yapılması gerekir.”

MADDE 3 – Aynı Tarifenin “Ücret Tarifesi” bölümünün ikinci kısım ikinci bölüm 15 inci bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ İdare ve Vergi Mahkemelerinde takip edilen davalar için

  1. a) Duruşmasız ise 750,00-TL.
  2. b) Duruşmalı ise 1.200,00-TL.”

MADDE 4 – Aynı Tarifenin “Ücret Tarifesi” bölümünün ikinci kısım ikinci bölüm 18 inci bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Danıştay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde ilk derecede görülen davalar için

  1. a) Duruşmasız ise 1.500,00-TL.
  2. b) Duruşmalı ise 2.400,00-TL.”

MADDE 5 – Bu Tarife yayımı tarihinde yürürlüğe girer.”