Türkiye Barolar Birliği (TBB) 2015 Yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’ni açıkladı. Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu yaptığı açıklamada, 2014 yılında tarifenin oluşturulması için ilk kez çoğulcu ve katılımcı bir yaklaşımla farklı barolardan uzmanların katılımı ile bir komisyon kurulduğu vurgulanarak, 2015 yılında da aynı yöntemin izlendiğin altı çizildi.

 

SAVUNMA HAREKETİ.ORG-2015 yılında tarifede iyileştirmeler yapıldığı belirtildi açıklamada, taşınmaz tahliyelerine ilişkin icra takiplerinde tahliye işlemi için ilk kez ayrı bir avukatlık ücreti düzenlendiği kaydedildi. İcra dairelerinde borçlu vekili olarak takip edilen işlerde müvekkil ile avukat arasındaki avukatlık ücretinin özel hüküm olarak ilk kez ayrıca ve nispi olarak düzenlendiğine dikkat çekilen açıklamada, yeni hükme şöyle yer verildi:

“İcra dairelerinde borçlu vekili olarak takip edilen işlerde taraflar arasında akdi avukatlık ücreti kararlaştırılmamış veya kararlaştırılan akdi avukatlık ücretinin geçersiz sayıldığı hallerde; çıkabilecek uyuşmazlıkların Avukatlık Kanununun 164. maddesinin 4. fıkrası uyarınca çözülmesinde avukatlık ücreti, Tarifenin İkinci Kısmında belirtilen maktu ücretlerin altında kalmamak kaydıyla Tarifenin üçüncü kısmına göre belirlenir. Ancak belirlenen ücret asıl alacağı geçemez.”

Tüketici Mahkemeleri Tarifeye Eklendi
Tüketici hakem heyetleri ve tüketici mahkemelerinde ücretin yeni bir madde ile düzenlendiğine dikkat çekilen açıklamada, böylece 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un avukatlık ücretine ilişkin düzenleme getiren 70. Maddesine uyum sağlandığı vurgulandı.
Sulh Ceza Hakimlikleri ve İnfaz Hakimliklerinde vekalet ücreti düzenlendiğine yer verilen açıklamada, konuya ilişkin şu bilgilere yer verildi:

“Sulh Ceza Hakimlikleri tekzip, yayın içeriğinden çıkarma, idari para cezalarına itiraz gibi uyuşmazlıkları çözmeye devam etmekte olup bu uyuşmazlıklarda vekalet ücretine hükmedilmesi gerekmektedir. Yine İnfaz Hakimlikleri taraflar arasındaki uyuşmazlıklar konusunda, örneğin hükümlülere verilen disiplin cezalarına yapılan itirazlar üzerine verilen kararlarda vekille temsil edilen taraf lehine vekalet ücretine hükmedilecektir.”

Vergi mahkemelerinde takip edilen davalarda müvekkil ile avukat arasındaki avukatlık ücreti özel hüküm olarak ilk kez ayrıca ve nispi olarak düzenlendiğine yer verilen açıklamada, şöyle denildi:
“Vergi mahkemelerinde takip edilen davalarda taraflar arasında akdi avukatlık ücreti kararlaştırılmamış veya kararlaştırılan akdi avukatlık ücretinin geçersiz sayıldığı hallerde; çıkabilecek uyuşmazlıkların Avukatlık Kanununun 164. maddesinin 4. fıkrası uyarınca çözülmesinde avukatlık ücreti, Tarifenin İkinci Kısmında belirtilen maktu ücretlerin altında kalmamak kaydıyla Tarifenin üçüncü kısmına göre belirlenir. Ancak belirlenen ücret müvekkil lehine iptal edilen miktarı geçemez.”

Seri Davalarda Değişiklik
Seri davalarda sadece dilekçe ücretine hükmedilmesine ilişkin yanlış yargı kararlarının önüne geçmek üzere bu tür davalarda her dava için ayrı vekalet ücretini gerektirecek düzenlenme yapıldığı belirtilirken, şöyle denildi:

“İdare ve vergi mahkemelerinde görülen davalar ile Danıştay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesi’nde ilk derece mahkemesi sıfatıyla görülen davalar için duruşmalı olmaları durumunda farklı ve daha yüksek bir vekalet ücreti uygulaması düzenlenmiştir. Böylelikle bu davalara ilişkin maktu ücretler iki kat arttırılmıştır.”

İstinaf mahkemelerinde ücret düzenlendiğine de yer verilen açıklamada, nisbi vekalet ücreti basamaklarında düzenleme yapılarak önemli artış sağlandığına yer verildi:

“Bu esaslı değişiklikler karşısında, bir kısım maktu vekalet ücretinin artırılması yoluna, geçen dönemdeki çok önemli iyileştirmeler ve bugüne kadar sayıları 46’yı bulan iptal davaları ve bu davalarda verilen yürütmenin durdurulması kararları dikkate alınarak bu yıla özgü olmak üzere gidilmemiştir. Tarifemizin bir yıl süreli olması ve açılan iptal davalarının bu süreden çok sonra sonuçlanması, verilen yürütmeyi durdurma kararlarının itiraz üzerine kaldırılmasının, uygulamada yarattığı sıkıntıların da bu yılın tarifesinde yapılan düzenlemelerle bir nebze de olsa aşılacağı umulmaktadır.”

[wpdm_package id=’833′]