Savunma Hareketi, Çağlayan Adliyesi’nde 31 Mart 2015 tarihinde yaşanan rehin alma olayının ardından son günlerde üst araması yoluyla avukatlar yönelik geliştirilen baskı ortamına tepki gösterdi. “Hukuk devleti ilkesinin ve adaletin kaybolduğu koşullarda daha örgütlü, daha bilinçli davranma” çağrısı yapılan açıklamanın tam metni şöyle:

AVUKATLAR HEDEFTE HUKUK DEVLETİ AYAKLAR ALTINDA

31 Mart 2015 günü Çağlayan Adliyesi’nde 3 kişinin yaşamını kaybetmesiyle sonuçlanan rehin alma olayının ardından siyasal iktidar avukatlara karşı yeni bir saldırı başlatmıştır. Rehin alma olayıyla, avukatlara yönelik saldırılar arasında hiçbir hukuki ya da mantıksal bağlantı kurulması olanağı bulunmamaktadır.

Siyasal iktidar uzunca bir süredir başka bir çok konuda olduğu gibi hukuk ve yargı alanı üzerinden de toplumu kamplara bölme, kriz yaratma ve bu sayede karanlık amaçlarına ulaşma umudu içerisindedir.

Cumhurbaşkanı’nın parlamenter demokrasinin bekleme odasına alındığını, İçişleri Bakanı’nın Anayasa’yı tanımadığını ve bir iktidar milletvekilinin Anayasa’yı paramparça edeceklerini söylemeleri, 31 Mart saldırısının hemen öncesindeki günlerde gerçekleşmiştir. İktidarın rehine krizini çözme yöntemi ve ardından savunmaya karşı takındığı tutum da doğrudan hukukun paramparça edilmesi şeklinde olmuştur.

Olayın hemen ardından Başbakan sokağa çıkanlar için bir dakika dahi beklenmeyeceğini ilan etmiştir.

Üniversitelere yapılan baskınlarda gözaltına alınan öğrencilerin işkence görüntüleri medyaya yansımıştır.

Siyasal iktidar kendinden olmayan herkese karşı adeta bir savaş ilan etmiştir.

31 Mart’ta bir üyesini haksız ve dramatik bir şekilde kaybeden yargı camiası, bu olay üzerinden savunmaya ve toplumun muhalif kesimlerine karşı yapılan ve yapılacak her türlü hukuksuzluk karşısında suskun davranmaya sevkedilmek istenmektedir.

Nitekim siyasal iktidarın açıklamaları ve davranışları göstermektedir ki yapılan bu saldırı yalnızca avukatlara yönelik değildir. Ülkenin yürürlükte olan ve yurttaşları birbirlerine bağlayan, siyasal iktidarın sınırlarını belirleyen hukuk sistemini yok etmeye yönelik bir saldırıdır. Anayasa’nın ve Anayasa ile güvence altına alınmış hak ve özgürlüklerin yok edilmesi sürecinde, siyasal iktidarın hukuksuz uygulamalarına bir bütün olarak tepki gösterme yeteneğine kavuşmuş savunmayı öncelikle ve şiddetle bastırma, dağıtma çabasıdır. Bu saldırıdan yalnızca avukatlar değil, yargının bütün unsurları derinden etkilenecektir.

Genelde kamuoyunu ve özel olarak hukuk çevrelerini, adliyede yaşanan ve sonuçları itibariyle hiçbir şekilde kabul edilemez olan rehin alma olayının nedenleri ve sonuçları üzerinde tartışırken, konunun özünü kaçıracak, AKP iktidarının topluma yönelmiş saldırılarını gözden uzaklaştıracak tutum davranışlardan uzak durmaya, hukuk devleti ilkesinin ve adaletin kaybolduğu koşullarda daha örgütlü, daha bilinçli davranmaya çağırıyoruz.

Savunma Hareketi
3 Nisan 2015