Fotoğraf/Haber: Gizem Altunkaynak –Avukat Noyan Özkan Çevre ve Ekoloji Mücadelesi Onur Ödülü Töreni 4 Haziran’da Türkiye Barolar Birliğinde gerçekleşti.  Ödüle Trakya Platformu ve Ahmet Karaçam’ın layık görüldüğü açıklandı. Ahmet Karaçam ödül törenine katılamadığından dolayı, ödülü Av. Arif Ali Cangı aldı. Ödülleri Av. Noyan Özkan’ın kızı Elif Özkan verdi.

Ahmet Karaçam

İzmir’in Menderes ilçesine bağlı Efemçukuru Köyü’nde Kanada menşeili Tüprag Firması’nın başlattığı altın arama çalışmalarına uzun yıllardır direnen Ahmet Karaçam, köyde arazisini satmayan tek vatandaş.

Bağcılıkla geçinen köylüler başta arazilerini satmaya yanaşmamış. 2008’de acele kamulaştırma kararı çıkmış, karar yargıya taşınmış. Danıştay’ın, kararı onaylaması üzerine köylüler arazilerini satmaya başlamışlar. Ahmet Karaçam hariç. Onun hukuk mücadelesi sonucunda kamulaştırma kararı durdurulmuş. Yedi gün içinde tamamlanması gereken kamulaştırma Karaçam’ın direnişi sebebiyle sekiz yıldan fazla bir süredir tamamlanamıyor.

Trakya Platformu

Trakya Platformu, Trak’yanın talan edilmesine, ranta açılmasına ve sağlıklı kent yaşamının tehdidine göz yummamak için meslek odaları, gönüllü yurttaş ve sivil toplum kuruluşları tarafından 2013 yılında kuruldu. Trakya’da yıllardır var olan duyarlılık, doğrudan demokrasi ve yatay örgütlenme ilkesini esas alan bir yapıda birleşti. Bu örgütlenme biçimi diğer çevre örgütleri için ilham verici unsurlar taşır. Bu yapısıyla Trakya Platformu, Trakya’da 1 nükleer, 5 termik santral yapımı içeren tarım alanlarını enerji üretim ve depolama alanı ve kentsel yerleşme alanı adı altında yapılaşmaya açan Trakya Bölge Planı değişikliği iptali için davalar açtı. Kırklareli merkeze bağlı Dereköy Beldesi’nde kurulmak istenen altın madeni sahası için ÇED Raporu Gerekliliği ve Kararının durdurulması için Edirne İdare Mahkemesine davalar açtı. Madene ilişkin işlerin durdurulmasını sağladı. Trakya topraklarının tarımsal sit alanı ilanı için bölgenin baroları, meslek odaları ve üniversite rektörleriyle birlikte harekete geçti. Bu adım ülkemizde bir ilk olma özelliğini taşıdı.

Avukat Noyan Özkan Çevre ve Ekoloji Mücadelesi Onur Ödülü

Avukat Noyan Özkan, sadece çevrenin  korunması konusunda değil en genel anlamıyla hukukun ve insan haklarının korunması konusunda sorumluluk duyan, bu konulardaki düşünceleri, değer ölçüleri  ile topluma  öncülük eden gerçek bir aydındır. Noyan Özkan; aydın sorumluluğunu, daha önce pek mevcut olmayan kendine has yöntemler geliştirerek ve bu yöntemleri etkili bir şekilde kullanarak yerine getirmiş ve sonraki kuşaklara da örnek olmuştur . Türkiye Barolar Birliği, 2013 yılında çok zamansız bir şekilde aramızdan ayrılan Sayın Avukat Noyan Özkan anısına, her yıl düzenli olarak “Avukat Noyan Özkan Çevre ve Ekoloji Mücadelesi Onur Ödülü” verilmesini kararlaştırmıştır. Ödül yönergesi gereğince ödül; çevre politikalarına karşı doğa ile birlikte eşit özgür ve adil bir yaşam için meşru yöntemlerle mücadele eden yurttaşlara ve/veya yurttaş guruplarına verilmektedir. Ödül bu yıl üçüncü kez verildi.

20160604_17104020160429_noyanozkanafis