Atatürk’ün kurduğu çiftlikleri, kendi çiftlikleri gibi gören yöneticiler her dönem var oldu. Ankara’daki Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) arazisinin başına gelenleri bilmeyen yok. Bu çiftliklerden biri de Yalova’dadır. Atatürk burayı çok sever, arazi satın alıp çiftlik kurar, 1937 yılına kadar kendisi işlettikten sonra “tarım yapılması ve hilesiz meyve yetiştirilmesi” için halka bağışlar. Bu en küçük ilimizin (yüzölçümü 847 km2) oldukça büyük bir kısmını kapsayan Atatürk Tarım İşletmeleri arazileri her daim gözdedir. Haliyle nasıl etsek de el koysak çalışmaları da her daim vardır.

El koymanın geçmiş 10 yılının hikayesi şöyledir: Yüksek Planlama Kurulu tarafından 14/03/2005 tarihinde Yalova TİGEM’in tasfiyesi kararı alınmıştı (bu süreçte işletme arazilerinin, turistik tesise dönüştürülmesi için Dubai İslam Bankası‘na tahsis edileceği ileri sürülmüştü). YPK‘nın bu kararı, Bursa 2.İdare Mahkemesinin, 26.12.2006 tarih ve E.2005/1080, K.2006/2562 sayılı kararıyla iptal edildi, iptal kararı Danıştay 10.Dairesinin 31.10.2007 tarih ve 2007/2287 Esas sayılı kararıyla onandı. “Toprağı korumanın bir ulusun onuru” olduğu vurgulanan mahkeme kararında, İdarenin tasfiye yerine, Anayasa hükümleri uyarınca “toprağın verimli olarak işletilmesini korumak ve geliştirmek” için gerekli önlemleri alması gerektiği belirtildi.

Böyle kararları İdare hiç sevmez, nitekim fazla bekletmedi. 12.8.2008 tarihinde Özelleştirme Yüksek Kurulu, işletme TİGEM‘de kalacak şekilde, arazilerinin bir yıl içinde özelleştirilmesi kararını aldı. Bu karar da Danıştay 13.Dairesinin 28/05/2010 tarih, E.2008/11670 K.2010/4439 sayılı kararı ile iptal edildi.

Yani efendim arazi halen TİGEM bünyesinde ama TİGEM’in internet sitesinde işletmeler arasında bulunmuyor. Yargı kararları nedeniyle satılamayan arazinin kiralandığına dair bilgi de sitede yer almıyor. Araziyi 30 yıllığına kiralayan Yalova Garden isimli şirketin internet sitesinde ise şöyle bir bilgi yer alıyor: “28 Haziran 2013 tarihinde kurulan şirketimiz, 21 mart 2013 tarihinde Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nden Yalova Tarım İşletmesine ait 30 yıllığına kiraladığı 1541 dönüm arazi üzerinde üretim faaliyetlerine başlamıştır” (aynen alıntıdır, cümle düşüklükleri şirkete aittir). Daha kurulmamış şirkete nasıl kiralandığının bir açıklaması vardır elbet.

Hem zaten TİGEM içinde bulunan 37.5 dönümlük ağaç müzesi (Arboretum) arazi de belediye tarafından turizm tesisi yapılmak üzere satılıyor. Uzun hukuki açıklamalar yapmadan kısaca özetleyeyim: Hani darbe öncesi basında yer alan TİGEM Arazilerinin Krala satışı haberlerine konu olan yer var ya, 90 lı yıllarda nasılsa belediyeye geçmiş. 2013 yerel seçimlerinden çok az önce alelacele meclis kararları alındı ve 1/1000 lik imar planıyla turizm tesis alanı olarak belirlendi. Arazi ifraz edilerek otel vs. yapılacak. 2013 yerel seçiminde hani 1 oyla partiler arasında gidip gelen sonunda ana muhalefet partisinde kalan başkanlık var ya, talep edilmesine rağmen bu kararlardan vazgeçmedi (belediyenin 3/7/2014 t.5453 s.yazısı). Atatürk’ün vasiyetine uygun kullanılması gerektiği konusunda bir adım atmadı ve hatta meclis kararlarının iptali için açılan davada para karşılığı hukuki mütalaa bile aldı. E ne de olsa idarenin sürekliliği ilkesi var, sosyal demokratlar da bu ilkeye uyar!.

Sonuç olarak efendim, -her partiden- Belediye başkanlarımız çok çalışkan, aldıkları kararlarla Atatürk’ün çiftliklerini öyle bir ranta boğuyorlar ki.. Hani çocuklara yaptığımız bir oyun vardı; sonunda inek nerde diye sorulur, dağa kaçtı cevabı gelir.

dağ nerde?

yandı, bitti, kül oldu.

Atatürk’ün çiftlikleri de aynen böyle yok oldu. Peki bunun hesabını kim soracak?!..