Rapor toplam 485 sayfadan oluşmakta.

Rapor 11 kişilik bilirkişi heyeti tarafından düzenlenmiş.

Raporda olayın nedenine ilişkin olarak özetle;

“Eldeki veriler sonucu;

1- Eski imalatlardan sızan/üflenen gazlar (başta karbon monoksit ve metan olmak üzere)

2- Yanıcı gazların tutuşmasına bağlı olarak bant üzerinde taşınan kömürlerin, lastik konveyör bandının, ortamdaki kömür tozlarının, elektrik kablolarının, ahşap tahkimatın, mazotun, yağın, vb. ile plastik boruların yanması sonucunda oluşan gaz ve duman (başta karbon monoksit olmak üzere)

İki kaynaktan gelen gaz ve dumanın ocak havasına katılarak, mevcut ocak açıklıklarına yoğun biçimde karışması nedeniyle meydan geldiğini göstermektedir.

Eski imalattan sızan gazlar içinde bulunan metanın yanmasına yol açarak ocakta yangını başlatan neden; göçükler, kaymalar ve posta akmaları sırasında darbe gören (ezilen/sıyrılan) bir kablonun/kabloların yarattığı ark veya kısa devredir.

Eski imalattan sızan gazlara 4.bant galerisindeki yangın ürünü gazların da katılmasıyla, ortama çok kısa sürede bir duman baskını gerçekleşmiştir.

Ocağın bir bölgesinde oluşan ve mücadelesi zor olsa da lokal kalabilecek bu olay, ani/hızlı gelişmesi, ocak alt yapısı ve çeşitli mevzuata aykırı uygulamalar nedeni ile facia boyutuna ulaşmıştır.” denilmektedir.

Kazaya ilişkin sorumluluk durumunun değerlendirildiği bölümde ise çeşitli mevzuat hükümlerine dayanılarak aşağıdaki kişilerin kazanın meydana gelişinde sorumluluk sahibi oldukları belirtilmiştir.

Bunlar;

1- Yönetim Kurulu Üyeliği sıfatları dolayısıyla; Can Gürkan, Mustafa Yiğit, Alp Gürkan.

2- Şirket Yöneticileri; Ramazan Doğru (Genel Müdür), Hayri Kebapçılar (Genel Müdür Teknik Yardımcısı), Akın Çelik (Eynez İşletme Müdürü), İsmail Adalı (İşletme Müdür Yardımcısı ve Teknik Müdür), Ertan Ersoy (Teknik Nezaretçi, Hazırlık Başmühendisi), Memet Ali Günay Çelik (İş Güvenliği Üç Vardiya Amiri), Halil Sarı (Teknik Müdürün Üç Vardiya Ocak Üretim Çalışmalarından Sorumlu Yardımcısı)

3- Diğer Kişiler; Serkan Kocaman, Yasin Kurnaz, Hilmi Kazık, Murat Bodur, Fuat Ünal Aydın, Caner Uysal, Ergün Yılmaz, Haluk Evinç, Mehmet Erez, Hüseyin Alkan, Hilmi Karakoç.

4- T.K.İ.’nin asıl işveren sıfatı ile değil, ruhsat sahibi sıfatı ile Maden Kanunu ve Hizmet İşleri Şartnamesinden doğan sorumluluğu bulunduğu belirtilmiş ve T.K.İ. görevlileri Efkan Kurt, Adem Ormanoğlu’nun yükümlülükleri olduğu belirtilmiş, aynı zamanda T.K.İ. müessese teşkilatında daha üst düzey görevliler bakımından da araştırılma yapılması gerektiği belirtilmiştir.

5- Maden İşleri Genel Müdürlüğü ve Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu’nun, Soma Havzası ve/veya Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. firması ile ilgili sorumlu ve yetkili kıldığı kişilerin de sorumluluğu bulunduğu belirtilmiştir.

Raporda diğer sanıkların sorumluluğunun bulunmadığı belirtilmiştir.