Ankara Barosuna üye çok sayıda engelli avukat bulunmaktadır. Bu meslektaşlarımız önlerine çıkan pek çok engele rağmen savunmanlık görevini başarıyla sürdürmektedirler. Bir çok engeli kendi çabalarıyla ve dayanışmalarıyla aşmayı başaran engelli meslektaşlarımızın önünde hala kaldırılması gereken ciddi engeller bulunmaktadır. Bu konuyu baronun öncelikle ele alması ve özel inatçı bir çabayla ve engelli meslektaşların da sürece katılmasıyla bu engelleri ortadan kaldırması gerekmektedir.

Ankara barosu bünyesinde bir engelli avukatlar kurulu bulunmaktadır. Ne var ki bu kurul barodan yeterli katkıyı ve desteği alamadığı için kendi olanaklarıyla sınırlı bir çalışma yapabilmektedir. Listesinde engelli meslektaşlara yer veren savunma hareketi baro yönetimine geldiğinde engelli avukatlar kurulunun önünü açacak her türlü olanağı sağlayarak gerekli çalışmaları yapacaktır.

Engelli arkadaşlarımız mesleğe diğer meslektaşlarına göre bir adım geride başlamaktadırlar. Bu meslektaşlarımız bir yandan savunmanlık görevini yerine getirirken, diğer yandan toplumun kamu yetkililerinin hatta yargıç ve savcıların ön yargıları ile cebelleşmek zorunda kalmaktadırlar. Bunun için bir aydınlanma ve aydınlatma çalışması zorunludur. Engellere ve engelli haklarına yönelik başta meslektaşlarımızı, yargıç ve savcıları, adli personeli ve kamu yetkililerini bilgilendirmeye yönelik çalışmaların yapılması gerekmektedir. Bunun için broşür, kitap, dergi yazıları çeşitli toplantı panel çalıştay gibi organizasyonlar yapılmalıdır.

Bu gün maalesef UYAP sistemi hala görme engellilerin yeterince erişimine uygun değildir. UYAP ta gerekli düzenlemeler ivedilikle yapılarak görme engellilerin rahatça erişimine uygun duruma getirilmelidir.

Duruşma salonlarındaki ekranlarda sesli ekran okuma sistemi, ve kulaklık uygulaması bulunmadığından görme engelli meslektaşlarımızın duruşmaları tam olarak takip etmeleri mümkün olamamaktadır. Oysa bu kolayca  ortadan kaldırılabilecek bir eksikliktir.

Adliye binalarına, duruşma salonlarına, ceza ve tutuk evlerine engellilerin erişimi ve ulaşımı önünde kaldırılması gereken bir çok engel hala bulunmaktadır. Tekerlekli sandalyeyle, koltuk değneğiyle, beyaz bastonla ceza evlerine girerek müvekkilleriyle görüşmek isteyen meslektaşlarımız bin bir türlü engelle karşılaşmakta bunları aşmak için olağan üstü çaba göstererek kısmen aşabilmektedirler.

Engelli meslektaşlarımızın karşılaştığı yukarıda birkaç tanesine değinebildiğimiz engellerin kaldırılması engelli sorunlarına ve engelli haklarına duyarlı bir baroyla mümkün olacaktır. Savunma hareketi serbest avukatların, kamu avukatlarının, kurum avukatlarının, stajyer avukatların olduğu gibi engelli avukatların da sesi olmaya ve savunmanın önündeki her türlü engeli meslektaşlarla birlikte kaldırmaya taliptir.