Artvin’in Kafkasör Yaylası Cerattepe Mevkii’nde Cengiz Holding’e ait Eti Bakır A.Ş.’nin madencilik faaliyetlerine verilen ‘ÇED Olumlu’ raporunun yürütmesinin durdurulması ve iptal edilmesi istemiyle açılan davanın bugünkü karar duruşmasında davacılar vekilleri reddi hakim talebinde bulunarak davadan çekildiler.

Davacılar vekilleri Mahkeme Heyetine sundukları dilekçede reddi hakim taleplerine gerekçe olarak adil yargılama koşullarının ortadan kalktığını gösterdiler. Avukatlar dilekçede; bilirkişi seçimi, keşfin 9 ay sonra yapılması, yürütmeyi durdurma taleplerine 1 yıl sonra gerekçesiz olarak red kararı verilmesi, bilirkişilere sordukları sorulara yanıt verilmemesi, bilirkişi raporuna itirazlarının dikkate alınmaması vb nedenlerle Mahkeme Heyetinin adil bir yargılama faaliyeti yürütmesi konusunda kuşku oluşmasına neden olduğunu belirttiler. Davacıların duruşmaya katılımını sağlayacak fiziksel imkanlara sahip bir salon talebinin reddi, davacıların duruşmaya katılımının kolluk kuvvetlerince engellenmeye devam edilmesi ve duruşma erteleme talebinin reddedilmesi de dilekçede yer aldı.

Reddi Hakim isteminde bulunulan dilekçede ayrıca, “Duruşmada söz alan Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın mahkeme kararı sonucundan siyasi iktidarın ve Artvin Valiliği’nin bilgisi olduğu, Mahkemenin ihsası reyde bulunduğu yönündeki beyanları karşısında Mahkemenin sessiz kalması … adil yargılanma koşullarını ortadan kaldırmıştır” denildi.

Mahkeme Heyetini birlikte ve ayrı ayrı reddettiklerini belirten davacılar vekilleri duruşmada sundukları sözlü beyanlarını ve gerekçelerini daha sonra dosyaya ibraz edecekler.