ANKARA Barosu Başkanlığı, Meclis Genel Kurulu’nda görüşülecek anayasa değişikliği teklifine ilişkin, gazetelere verdiği ilanla milletvekillerine çağrıda bulundu.

Ankara Barosu’nun gazetelere verdiği ilanın tam metni şöyle; 

“Sayın milletvekilleri,

Bu hafta TBMM Genel Kurulu’nda görüşeceğiniz ‘Yeni Anayasa Değişikliği Teklifi’ ile

– kuvvetler ayrılığı ilkesinin sona ereceğinin;
– yasama, yürütme ve yargı yetkilerinin Cumhurbaşkanı’nda toplanmaya çalışıldığının;
– Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ‘tek adam iktidarına’ bırakılacağının;
– Cumhurbaşkanı’nın kanun koyucu yerine geçirilmek istendiğinin;
– devlet yönetiminin yasa yerine ‘Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri’ ile düzenlenebileceğinin;
– yürütme erkinin artık TBMM’ye karşı sorumlu olmayacağının;
– Bakanlar Kurulu’nun Anayasa’dan çıkarılacağının;
– bakanların Cumhurbaşkanı’na hizmet eden birer memura dönüştürüleceğinin;
– ‘Hükümet’in artık fiilen olmayacağının;
– TBMM Başkanlığı’nın yürütme vekaletini kaybedeceğinin;
– TBMM’nin artık devleti temsil edemeyeceğinin ve denetim yetkisini kaybedeceğinin;
– yasama organı olarak üyesi bulunduğunuz TBMM’nin etkisizleştirileceğinin;
– yasama yetkisinin ellerinizden alınarak Cumhurbaşkanı’na teslim edilmek istendiğinin;
– yasama organının birer sujesi olarak Başbakan’a ya da bir bakana soru soramayacağınızın, sözlü açıklama isteyemeyeceğinizin;
– salt çoğunluğa ulaşmadan bakanlar hakkında soruşturma isteyemeyeceğinizin;
– yargıda tek söz sahibinin Cumhurbaşkanı olacağının;
– Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nda seçimle gelme yoluyla üyeliğin sonlandırılacağının;
– ayrıca Devlet bütçesini düzenleme ve değiştirme yetkilerinin tek başına Cumhurbaşkanı’nda olacağının, üstelik bu yetkilerin herhangi bir denetime tabi olmadan kullanılabileceğinin;

KISACASI BU TEKLİFİ KABUL ETMENİZİN REJİMİ DEĞİŞTİRMEK, GÖREVE BAŞLARKEN ETTİĞİNİZ YEMİNİ BOZMAK ANLAMINA GELDİĞİNİN; TEKLİFE ‘EVET’ DERSENİZ MİLLETVEKİLİ SEÇİLME AMAÇLARINIZIN ORTADAN KALKACAĞININ
FARKINDA MISINIZ?  
EGEMENLİĞİ MİLLETTEN ALARAK KAYITSIZ ŞARTSIZ CUMHURBAŞKANI’NA TESLİM ETMEYİN! BU TEKLİFİ KABUL EDEN MİLLETVEKİLLERİNİ TARİHİN UNUTMAYACAĞINI BİLİN. VE AYDINLIK BİR GELECEK İÇİN ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ TEKLİFİNE ‘HAYIR’ DEYİN!”

c1ugbhuwiaajdpt

09.01.2017